HUZEM Arapça Programı Kayıtları Başladı

Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi, kendinize uygun farklı programları seçerek Arapça öğrenme imkanı sunuyor...

Detaylı bilgi ve kayıt için tıklayınız...

Whatsapp: 0534 083 51 22

Tel: 0216 428 39 60 Dahili: 1243

HUZEM ARAPÇA (Hüdayi Uzaktan Eğitim Merkezi Arapça), internet üzerinden sanal sınıflar ortamında Arapça Dil bilgisi ve Arapça İslâmî İlimler eğitimi veren bir öğretim programıdır.

Huzem Arapça progamında herkes için bir ders olduğu için Arapça öğrenmek isteyen veya mevcut Arapçasını geliştirmek isteyen herkes programa katılabilir.

Arapça dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma, yazışma, Açık Öğretim İlahiyat, YDS-Yökdil sınavları ve Arapça İslâmî ilimler konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere Arapça eğitimi veren HUZEM ARAPÇA programı, belirli periyotlarda yapılan bir eğitimdir. Her eğitim periyodu 14 haftadan oluşmaktadır.

Huzem Arapça programı sayesinde dünyanın her yerinden belirli gün ve saatlerde canlı derslere, istenilen gün ve saatlerde de kayıt altına alınan derslere erişim sağlanabilmektedir. Huzem Arapça’nın kişilere sağladığı kendine has bu metot ve imtiyazla herkes için Arapça öğrenimi ulaşılabilir ve kolay hale gelmektedir.

HUZEM ARAPÇA DERSLERİ      
Ders Hocası Toplam Ders Saati Ücreti
A.Ö.F. İLAHİYAT ARAPÇA 1 Muhammet ERDOĞAN KAPALI KAPALI
A.Ö.F. İLAHİYAT ARAPÇA 2 Muhammet ERDOĞAN 28 250 TL
A.Ö.F. İLAHİYAT ARAPÇA 3 Muhammet ERDOĞAN KAPALI KAPALI
A.Ö.F. İLAHİYAT ARAPÇA 4 Muhammet ERDOĞAN 28 250 TL
ARAPÇA DİL BİLGİSİ (Giriş Seviyesi) Yaman SIRMABIYIKOĞLU 28 250 TL
MODERN ARAPÇA (A1 Seviyesi) Abdulkadir TABBAŞ 28 250 TL
YDS-YÖKDİL HAZIRLIK Doğukan Berat YILDIZHAN 28 250 TL
KLASİK İSLAMİ İLİMLER (Tefsir Okumaları, Safvetü’t-Tefâsir) Prof. Dr. Mesut KAYA 14 200 TL
KLASİK İSLAMİ İLİMLER (Akaid Okumaları, Nesefi Akaidi) İbrahim PİLGİR 14 200 TL
KLASİK İSLAMİ İLİMLER (Fıkıh Okumaları – Mecelle) Dr. Öğr. Üyesi Cemal KALKAN 14 200 TL
KLASİK İSLAMİ İLİMLER (Tasavvuf Kuşeyrî Okumaları) Prof. Dr. Ali NAMLI 14 200 TL
OSMANLI TÜRKÇESİ’NE GİRİŞ Basri Zilabid ÇALIŞKAN  14 200 TL

KAYIT ÜCRETLERİ 

Kayıt olmak isteyenler için 3 farklı seçenek mevcuttur.

 • TEK DERS: Yukarıda deslerin yanında belitrilmiştir.
 • PAKET 1 (Sınava Hazırlı ve Dil Bilgisi Paketi): 700 TL
  A.Ö.F. İlahiyat Arapça 2
  A.Ö.F. İlahiyat Arapça 4
  Arapça Dilbilgisi (Giriş Seviyesi),
  Modern Arapça (A1 Seviyesi)
  YDS- Yökdil Hazırlık ve soru çözme teknikleri
 • PAKET 2 (Sınava Hazırlı ve Dil Bilgisi Paketi): 400 TL
  Klasik İslami İlimler (Tefsir Okumaları, Safvetü’t-tefâsir)
  Klasik İslami İlimler (Akaid Okumaları, Nesefi Akaidi)
  Klasik İslami İlimler (Fıkıh Okumaları, Mecelle)
  Klasik İslami İlimler (Tasavvuf Okumaları, Kuşeyri)

DERS TAKVİMİ

HUZEM Arapça Eğitim Programının bir eğitim dönemi 14 haftadan oluşmaktadır.
Ders takvimi ve haftalık ders programı için tıklayınız….

NASIL KAYIT OLUNUR?

Kayıt klavuzu için tıklayınız

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça sorulan sorulara oluşmak için tıklayınız….

İLETİŞİM
Küçük Çamlıca Mahallesi Duhancı Mehmet Sokak No:36 Üsküdar / İstanbul
www.huzem.org
Tel: 0216 428 39 60 (Dahili: 1243)
Whatsapp: 0534 083 51 22
huzemuzaktanegitim@gmail.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.