Her Sınıfın Fakir Bir Ailesi Var

Van Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde başlatılan "Her Sınıfın Bir Fakir Ailesi Var Projesi" kapsamında öğrencilerin evlerinden getirdikleri gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Okul Müdürü Mehmet Sıddık Baykara, projeyi hem öğrencilerinin iyi birer insan olmalarını sağlamak hem de ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun yardım etmek amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeyi daha önce görev yaptığı okullarda da uyguladığını anlatan Baykara, aynı çalışmayı Van'daki öğretmen ve öğrencilerle paylaştığında olumlu yanıtlar aldığını ifade etti.

İnsanların çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşması ve yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Baykara, "Konuyla ilgili öğretmen arkadaşlarla bir toplantı yaptık ve projeyi anlattım. Destek verdiler. Projemizin amacı çevremizdeki fakir ailelere öğrencilerin eliyle ulaşabilmek ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin velilerine maddi katkıda bulunmaktır." dedi.

Şu anda 33 sınıfın birer aileye her ay yardımda bulunduğunu aktaran Baykara, öğrencilerin projeye evlerinden getirdikleri gıdalarla, öğretmenlerin ise alışveriş kartı ya da çeki ile destek verdiklerini dile getirdi.

ÖĞRENCİLER YARDIMI KENDİ ELLERİYLE YAPTIKLARINDA ÖZGÜVENLERİ OLUŞUYOR

Öğrencilerin sınıflarında belirlenen yiyeceklerin karşısına isimlerini yazdırdığını, ardından gıdaları uygun günde bir araya getirerek paketlediklerini anlatan Baykara, şöyle konuştu:

"Temennimiz projenin Türkiye genelindeki bütün okullarda uygulanmasıdır. Bugün birkaç aileye gittik onların yüzündeki tebessüme şahit olduk. Öğrencilerden aldığım dönüş beni o kadar mutlu etti ki. Öğrencilerimiz bu yardımı kendi elleriyle yaptıkları zaman özgüven oluşuyor. Öğrencilerim faydalı olmanın onurunu, ihtiyaç sahibi birisine el uzatmanın mutluluğunu yaşıyorlar. İnanıyorum ki bu mutluluk hayatlarına bir çok ivme kazandıracak. Hayata çok farklı bakacaklar. Kendilerinin de topluma faydalı olabileceklerine inanacaklar. Birilerinin kendilerinin o küçük yardımlarıyla ne kadar büyük şeyler, ne kadar büyük kazanımlar elde edeceklerini görecekler."

AİLELER DE DESTEK VERDİ

Öğretmenleriyle ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip yardım kolilerini veren öğrenciler büyük mutluluk yaşıyor.

Ailesinden projeye destek için sıvı yağ istediğini anlatan öğrencilerden Arafat Uraz, ilk başta ailesinin duruma şaşırdığını ancak projeye destek olmak için ellerinden geleni yapmak istediklerini anlattı.

Bir imam hatip öğrencisi olarak bu işi yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Uraz, "Yardımlaşmayı çok sevip benimsedik. İnsanlara dış görünüşünden çok, içindeki niyetiyle masumluğuyla yaklaşmaya, ilgilenmeye çalışıyoruz. Ailelerimiz yaptığımız bu işe hem şaşırdı hem de sevindiler." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Sümeyye Barlas da projeyi duyunca arkadaşlarına da anlattığını ve tüm sınıfın projeyi sahiplendiğini ifade etti.

Gıda götürdüğü ailelerin durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Barlas, "O ailelerin hallerini görünce halime bir daha şükrettim. Onlara ulaşıp gıda yardımında bulunmamız beni mutlu ediyor. O anki hissettiklerimi anlatamam. Böyle bir işin içinde olmak beni duygulandırdı. Evimizde bir iki gıda eksilirse aç kalmayız ama onlara giderse tok olurlar. Aileme teşekkür ederim. Onların yardımlarıyla projemizi devam ettiriyoruz." dedi.

Projenin ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için gerçekleştirildiğini vurgulayan Melisa Akkoş da "O aileleri mutlu etmek bizim için onur verici bir durum. Ailem, 'onların yerinde bizde olabilirdik' düşüncesiyle bu projeyi destekliyor." dedi.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.