Hepimizin Muhtaç Olduğu Ahlâk

Ahlâkî emirleri tutan bir insanın dindar insana vaat edilen mutluluğu bulması düşünülmüyorsa bundan bir sonuç çıkmayacağını söylemek istiyorum. Tek başına ahlâka yapılan vurguyu ahlâk alanı asla taşıyamaz. İktisat, hukuk, estetik sistemle kuşatılmayan ahlâkî anlayışlar kavruk fertler meydana getirir, insanı iki arada bir derede bırakır. Dolayısıyla hepimiz Müslümanlığın tanımladığı ahlâka muhtacız!

Ahlâk üzerinden tanımlanan bir dindarlığın bize götüreceği yer neresi olabilir? Sosyolojik verilerin ışığında tanımlanan din acaba dinin kendisi midir? Akademik çevrelerde maişet konusu yapılan din ile hayatı kuşatan din arasında uçurumlar kadar fark vardır.

Yaşadığımız çağ bütün metafizik olguları sarstı; dünya savaşları, teknolojik gelişmeler insanın erdemiyle ilgili hayatı darmadağın etti. Malumat sahibi olmayı iş zanneden, metafizik başta olmak üzere değerler yapısını her gün konuşmakla kazanabileceğini düşünen binlerce okur, yazar her konuda hikmet sahibi olduğunu düşünmeye başladı. Derken o mahut iddia sökün etti: insanın ahlâklı olmak için mutlaka dindar olması gerekmezmiş, dindar insan da mutlaka ahlâklı olur denemezmiş.

Dinin genel çerçevesi için şu sıralamayı öneriyorum; iman, ibadet, ahlâk, hukuk, iktisat, estetik. Ahlâk felsefi sistemlerin bir başlığı olarak ele alınabilir ama dinin ahlâktan anladığı bahse konu olan altı madde içinde yer alabilir, yoksa tek başına olan bir ahlâk değildir. Din ahlâkı Allah’a dayandırır, kutsallık verir, otorite içinde onu kaynak olarak gösterir. Ahlâk için değişmez ve genel kuralların varlığı şarttır, Her topluma göre veya her devirde değişen şeyler insanda güven yaratmaz. İşte din bu türlü genel, değişmez ilkeler veren bir sistemdir. Ahlâkın temel ilkeleri dediğimiz şeyleri din birer ebedi ilke olarak görür.

Ahlâkî emirleri tutan bir insanın dindar insana vaat edilen mutluluğu bulması düşünülmüyorsa bundan bir sonuç çıkmayacağını söylemek istiyorum. Tek başına ahlâka yapılan vurguyu ahlâk alanı asla taşıyamaz. İktisat, hukuk, estetik sistemle kuşatılmayan ahlâkî anlayışlar kavruk fertler meydana getirir, insanı iki arada bir derede bırakır. Dolayısıyla hepimiz Müslümanlığın tanımladığı ahlâka muhtacız!

İmanın çilesine talip olan, bunun için de aşkla erenlerin kutlu yolundan gidenler elbet hakikati bulacak, bunun hazzı ile dünyada yaşamanın erdemini bileceklerdir. Derdini derman olarak anlayan bu insanlar dünde kalmış zannedilmesin. Bugün de hakikatin varoluş çilesiyle gönenler bulunmakta. Onlar dünyamızın can suyu olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Müslümanlığı öğrenmek için aşk kapısından girilmeli ama bir sonraki eşikte bizi bilginin beklediği de unutulmamalıdır.

Kaynak: Ali Büyükçapar, Altınoluk Dergisi 2020 - Ocak, Sayı: 407

 

İslam ve İhsan

PEYGAMBERİMİZİN AHLAKİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri Nelerdir?

HANGİ DAVRANIŞLAR GÜZEL AHLAKTIR

Hangi Davranışlar Güzel Ahlaktır

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.