Hepimizi Sade Hayat Kurtaracak

Genç Dergisi Nisan 2018 sayısı çıktı! "Minimalizm İyi Ama Yetmez! Hepimizi Sade Hayat Kurtaracak" başlığını kapağına taşıyan dergide birbirinden güzel yazılar, söyleşiler okurları bekliyor.

Genç'in 139. sayısı şöyle tanıtılıyor:

"Mart ayını geride bıraktık. Günler göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor sanki... Geride güzel işler, eserler bırakınca günler kalıcı oluyor. GENÇ Dergisi bunun için bir vesile hamd olsun. 31 Mart'ta da dergimizin 12. yılına özel bir programda buluştuk. Katılım gösteren, yüreği ile bizlerle olan herkese teşekkürler.

GENÇ Dergisi'nde bir süredir kapak fotoğrafları üzerinden kapak çalışmaları yapıyorduk. Bu ay durum biraz farklı, kapağımızda bir tabak, içinde de 1 tane bezelye var :) Dosya konumuz Minimalizm...

Mehmet Genç, Abdulhamit Kırmızı, İbrahim Nasrallah, Hıroakı Kawanıshı, Alaattin Karaca, Yusuf Goncagül ve Tuğrulhan Şen röportajları bu ay GENÇ'te.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mehmet Lütfi Arslan "İnsanı Güncelle ki İslâm’la Dirilsin" diyor: "Bir güncelleme ihtiyacından bahsedilebilecekse bu İslam’a dair değil insana dairdir. İnsanın güncellenmesi, değişmez ve değişmeyecek hakikatlerle yücelmesidir. İslam, insanın güncellenerek yücelmesinin yegâne yoludur."

Editörden yazısında Süleyman Ragıp Yazıcılar  "Muhteşem Üçlü: Recep, Şaban, Ramazan" başlıklı yazısından sesleniyor: "Recep ayının içindeyiz, dileriz Şaban’ı da görmek nasip olur ve Ramazan’a ulaşırız. Recep, Şaban ve Ramazan, inanan insan için muhteşem bir üçlüdür, büyük bir bahttır, gündemler üstü gündemdir, güzelliğini hiç yitirmeyecek eşsiz heyecandır. İçinde bulunduğumuz bu “fırsat zamanları”nı değerlendirme adına birkaç teklifimiz olacak..."

Minimalizm konusu detaylı bir şekilde işlendi bu ay GENÇ'te. Minimalizm iyi ama yetmez diyoruz...

Abone olan herkese Mehmet Lütfi Arslan’ın "DEDİ Kİ" kitabı hediye. Ödüllü Test’te 10 Soruda Osman Yüksel Serdengeçti'yi soruyoruz ve 21 Nisan’a kadar tüm sorulara doğru cevap veren 1 kişiye, Osman Yüksel Serdengeçti’nin 4 kitabını ve Zarifoğlu setini hediye ediyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Selamun aleykum, yazılarınızı severek okuyorum çok aydınlatıco Allah Razı olsun. Biz almanya’da yaşıyoruz ve Minimalism konusu çok popüler olduğu için bir yatılı seminer vermek istiyoruz genç bayan kardeşlerimize bu konuyla ilgili. İslami yaklaşımla anlatılmasını istediğim için seminerci kardeşimiz kim olabilir? bulamadım sizden bu konuda fikr almak istedim bana bir kaç bu konuyu çok güzel ifa edebilecek hanım seminerci isimler öneririseniz çok memnum olurum. Allah razı olsun

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.