Hayvansever Profesör 7 Yıldır Sahipsiz Hayvanların Bakımlarını Üstleniyor

Kırıkkale'de yaşayan kadın doğum uzmanı Prof. Dr. Yavuz Şimşek, evinin kapısını bakıma muhtaç sokak hayvanlarına açarak onların her türlü ihtiyacını gideriyor.

Kırıkkale'de yaklaşık 7 yıl önce bakıma muhtaç, yaralı ve terk edilmiş hayvanlara evinin kapısını açan kadın doğum uzmanı, hayvanların tüm bakımlarıyla yakından ilgileniyor.

Merkeze bağlı Hasandede köyünde yaşayan Prof. Dr. Yavuz Şimşek, köyde veya çeşitli bölgelerde bulduğu bakıma muhtaç kedi ve köpekleri evine alıyor. Evinin bahçesinde hayvanlara barınma imkanı sunan Şimşek, yaralı veya hasta olanları da kendisi tedavi ediyor.

Hayvanları sahiplenmek isteyenlere de yardımcı olan Şimşek, sahiplendirilen veya çeşitli nedenlerle ölen hayvanların resmini de evinin duvarlarına asıyor.

Şimşek, çiftliğinde bakıma muhtaç, terk edilmiş, yaralanmış, trafik kazasından kurtulmuş hayvanların bakımını ve tedavisini yaptığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yaptığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Burada 7 köpeğimiz ve 10'un üzerinde kedimiz var. Bunların tamamı terk edilmiş hayvanlar. Hiçbiri satın alınmış değil. Zaten hayvanseverlerin de 'satın alma, sahiplen' diye sloganı var. Hepsi yaralı, mağdur. Özellikle maalesef insanların mağdur ettiği hayvanlar olarak geldiler. Burada iyileştirildiler, bazıları sahiplendirildi. Sahiplendirilemeyenler de burada barınıyor. Belirli bir denge içerisinde burada hayvanlarla hayatımızı sürdürüyoruz."

Şimşek, durumu kötü olanların tıbbi bakımını yapmaya çalıştığını, çok kötü olanları Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde ve Ankara'da tedavi ettirdiğini belirtti.

Köyün merkeze 13 kilometre uzaklıkta olduğunu ve her zaman veteriner getiremediklerini dile getiren Şimşek, "Hayvanların rutin bakımı, aşılanması, parazit ilaçları ile ateşi çıkan hayvanın antibiyotiğinin verilmesi, gerekirse damar yolunun açılması dahil hepsini burada yapıyorum." dedi.

"Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz"

Şimşek, yeryüzünün tüm canlıların olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Evcil veya yabani olsun, tüm hayvanların korunmasını, insan olmanın gereği olarak kabul ediyorum. 'Kamil' insan olmanın koşullarından biri de yeryüzünü beraber paylaştığımız canlılara da hayat hakkı tanımak ve onlara saygı duymak. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde Hayvan Hakları Yasası çıktı. Türkiye için çok büyük bir adım. Tabi ki eksikleri olmakla beraber çok büyük bir adım. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Hayvanlara eziyet etmenin, mağdur etmenin artık ciddi cezaları da var. Bu konuda toplumumuzda bir bilinç ve uyanış var. Biz de bireysel olarak bir şeyler yapıyoruz. Hayvan dostu derneklerle de temasımız var. Lüzum halinde onlarla da çeşitli organizasyonlar yapabiliyoruz."

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.