Hattatı Kıskanan Ulemalara Sultandan İbretlik Cevap

Sultan 2. Bayezid, Osmanlı'nın en büyük hattatlarından biri olan Şeyh Hamdullah Efendi'ye büyük alaka göstermesini kıskanan ulemalara ibretlik bir cevap veriyor.

Şeyh Hamdullah Efendi'yi bu gayrete teşvîk eden Sultan 2. Bâyezîd Han, elde edilen neticeden son derece memnun olarak sık sık Hazret’i ziyâret ediyordu. Bu ziyaretlerinde bâzen Şeyh Hamdullâh’ın meşk ederken rahat etmesi için arkasındaki yastığı düzeltir ve büyük bir mânevî haz içerisinde de hok­ka­sını tutardı.

Ancak Sul­tân’ın bu alâka ve iltifâtı karşısında bir kısım ulemâ, Şeyh Hamdullâh’ı kıskandılar. Bunun farkına varıp üzülen 2. Bâyezîd Hân-ı Velî, bir gün bütün ulemâyı saraya dâvet eyledi. Hepsi geldi. Sul­tân’ın elinde Şeyh Hamdullah Efendi tarafından yazılmış bir Kur’ân-ı Kerîm, önünde de bir yığın muhtelif kitaplar vardı. Hafif bir sadâ ile hitâb etti:

“–Elimdeki bu Kur’ân’ı görmüş olduğunuz önümdeki şu kitap yığınının altına koyacağım! Ne buyurursunuz?” dedi.

Huzûrda bulunan herkes îtiraz etti:

“–Hâşâ Sul­tâ­nım! Olur mu öyle şey? Kur’ân-ı Kerîm’i o kitapların altına koymak, pek büyük bir hürmetsizliktir!..” dediler.

Bunun üzerine Sultan şöyle dedi:

“–Doğru söylediniz! Ancak bu Kur’ân-ı Kerîm’i onun şânına lâyık bir mükemmellik ve güzellikle yazmaya muvaffak olan hattatı sizlerin altınızda tutmanın da bir nevî hürmetsizlik olduğunu düşünmez misiniz?”

Gâyet ince ve nükteli bir şekilde tahakkuk eden böyle bir îkaz karşısında buna muhâtap olanlar me­se­leyi anladı ve hasetlerinden dolayı nâdim oldular.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle