Günde 1 Dolara Kahve Topluyorlar

Dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Etiyopya'da, kahve işçileri tarlalarda günde 1 dolara çalışıyor.

Etiyopya'daki kahve işçileri tarlalarda döktükleri alın terinin karşılığında her gün yalnızca 1 dolar kazanabiliyor.

Dünyanın beşinci büyük kahve üreticisi olan ülkede yaklaşık 15 milyon kişi bu sektörde kazandığı parayla geçimini sağlamaya çalışıyor.

Çoğunluğu küçük tarlalara sahip olan üreticilerin en büyük sıkıntısı ise dünya pazarında yüksek fiyatlardan satılan kahvenin ellerinden yok pahasına çıkması.

TEK GELİR KAYNAKLARI

Yaklaşık 20 hektarlık kahve tarlası olan 68 yaşındaki Selkamo Kemissa da bu durumdan dert yananlar arasında bulunuyor. Başkente 315 kilometre uzaklıktaki Şebedino Voresa kasabasında yaşayan Kemissa, 30 yıldır bu işle uğraşıyor.

Kemissa, kahvenin hayatlarındaki önemini anlatırken, "Bu bizim hayat ağacımız ve tek gelir kaynağımız." sözlerini kullanıyor.

Bu yılki hasattan 6 bin kilogram kahve çekirdeği elde etmeyi planladıklarını söyleyen Kemissa, kendisinin nispeten daha iyi durumda olduğunu ancak bölge halkının nesillerdir kıt kanaat geçindiğini dile getiriyor.

Kemissa, "Çoğunluk yoksulluğun içinde sürüklenirken, tüccarlar ve komisyoncular her gün zenginliklerine zenginlik katıyor." dedi. Kemissa'nın yıl içinde hasat edeceği 6 tonluk kahve çekirdeğinin yıkanmış hali piyasada yaklaşık 23 bin 500 dolar ediyor.

KARIN TOKLUĞUNA KAHVE TOPLUYORLAR

Kemissa'nın yanında işçi olarak çalışan 68 yaşındaki Abebe Lapius da yaşadığı sıkıntıları, "Kendi ürünlerimi sattım. Bir şeyler yiyebilmek, günde 30 birr (yaklaşık 1 dolar) da olsa kazanmak için burada kahve topluyorum." sözleriyle anlatıyor.

Dünyaca ünlü "Arabica" kahvesinin yetiştiği Sidama bölgesindeki tarım uzmanlarından Belay Leta, konuyla ilgili "Küçük kahve tarlası sahiplerinin çok ciddi bir mağduriyet yaşadığı doğru. Çoğunlukla vakitlerini işçi olarak geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

ÜÇ DOLARA ALIP ONLARCA KATINA SATIYORLAR

Ülkede yaklaşık 8 sene önce, tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek için kurulan, iç piyasadaki kahve fiyatlarını belirlemek ve düzenlemekle görevli olan Etiyopya Ticaret Borsasının (ECX) üst düzey yöneticilerinden Ermias Eshetu da kahve ticaretinin iki farklı zincir üzerinden ilerlediğini belirtiyor.

"Baskın olan zincir, küçük toprak sahipleri, aracılar, tüccarlar, kurutma ve yıkama tesisleri ile ihracatçılardan oluşuyor." diyen Eshetu, bu yolun en fazla aracıları ve ihracatçıları zengin ettiğini vurguluyor.

Eshetu, bir diğer zincirin ise yeni kurulmakta olan kooperatifler ve büyük kahve tarlaları üzerinden ilerlediğini kaydediyor.

"Amerikan kahve zinciri Starbucks gibi küresel alıcılar bizim hazırlayıp Cibuti Limanı'na gönderdiğimiz işlenmemiş kahveleri alıyor." diyen Eshetu, burada Etiyopya kahvesinin 3 dolara satın alındığını ancak pazarda marka değeriyle birlikte 200 doları bulduğunu dile getiriyor.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.