FAZİLET NE DEMEK?

Fazîlet:  Kişiyi ahlâklı, iyi hareket etmeye yönelten mânevî kuvvet. İyi ahlâk, iffet anlmalarına gelmektedir.

FAZİLET KELİMESİNE ÖRNEKLER

Gayr-i İslâmî sistemler içinde bile ilâhî emir ve nehiylere riâyet edebilen müʼminler, etraflarında dâimâ bir fazîlet timsâli olmuşlardır. Hattâ bu hassâsiyetleriyle nice hidâyetlere vesîle olmuşlardır.

*****

Bugün kapitalist zihniyet, insana şefkati, merhameti, fazîleti unutturdu. Vicdan, en çok aranan cevher hâline geldi. Bunların yerini egoizmin duygusuzluğu aldı.

Hâlbuki müʼmin, kendini dâimâ devrin gidişâtından mesʼûl hissetmelidir. Nerede bir muzdarip görse onun ıztırâbını yüreğinde duymalıdır. Yaratılanlara Yaratanʼın şefkat nazarıyla bakıp gönlünü bütün mahlûkâtın huzur bulduğu bir rahmet dergâhı kılmalıdır.

*****

Hak dostu ârif kulların fazîleti olan mârifet ufkunda ise; “Hakkʼa dostluk, mâlikiyetle imtizâc etmez.” düstûru geçerlidir. Zira âyet-i kerîmede buyrulur:

“Allah müʼminlerden, mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır…” (et-Tevbe, 111)

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle