FARZ NAMAZLARIN 3 VE 4 REKATLARINDA ZAMMI SURE OKUNUR MU?

Farz namazların 3. ve 4. rekatlarında zammı sure okunur mu? İşte cevabı...

Farz namazların 3 ve 4. rekâtlarında yani öğle, ikindi, akşam ve yatsının üçüncü ve dördüncü rekâtlarında, sadece Fatiha okur; zammı sure okumaz. Vitir Namazının 3. rekâtında zammı sure okunur.

İmama tabi olan kimse; Hanefilere göre, ayakta iken Sübhaneke'den başka bir şey okumaz. Rükû, secde, tesbihat ve oturuştaki duaları okur. Sadece Fatiha ve zammı sureleri okumaz. Şafilere göre ise ayrıca her rekatta Fatiha suresini de okur.

Dört rekatlı sünnet namazların 3 ve 4. rekatlarında zammı sure okunur.

  • Farz namazların üçüncü ve dördüncü rekâtında Fatiha’dan sonra niçin başka ayet veya sure okunmaz?

Kur’an’da ibadetler ayrıntıları belirtilmeksizin emredilmiştir. Farz, vacip veya nafile bütün ibadetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı ise, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından belirlenmiştir. Namazın kaç rekât kılınacağını, nerede ve nasıl kıraat, zikir, tesbih, tahmid veya dua yapılacağını, rükûnun ve secdenin nasıl ve kaçar defa olacağını Hz. Peygamber (s.a.s.) göstermiş ve “Benim kıldığım gibi siz de namazı kılınız” (Buhârî, Ezan, 18) buyurmuştur. Yani ibadetleri, nasıl emredilmişse o şekilde yapmak durumundayız.Farz namazların son iki rekâtında Fâtiha’dan sonra sûre okunmamasını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bununla birlikte farzların son iki rekâtında Fâtiha’dan sonra sûre okunursa bu, namaza bir zarar vermez. Hanefî mezhebindeki makbul görüşe göre sehiv secdesi de gerekmez (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 102; Halebî, es-Sağîr, s. 175).

DÖRT REKATLI FARZ NAMAZLARIN SON İKİ REKATINDA ZAMMI SURE OKUNUR MU?

FARZIN ÜÇ VEYA DÖRDÜNCÜ REKATINDA, FATİHA'DAN SONRA SURE OKUNURSA NE YAPMAK GEREKİR?

FARZ NAMAZLARLA BİRLİKTE KILINAN SÜNNET NAMAZLARIN DAYANAĞI NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle