EUZU BİLLAHİ MİNEŞŞEYTANİRRACİM NE DEMEK?

Besmele nedir? Euzu besmele neden çekilir? Euzu billahi mineşşeytanirracim sözünün Arapça yazılışı, anlamı ve fazileti...

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- hem namazda hem de namaz dışında “Eûzu besmele” okumuştur.

İbn-i Munzir şöyle demiştir:

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda kıraatten önce “Eûzu billahi mine’ş-şeytani’r-racim” demiştir. (Şevkânî, Neylül Evtar, II, 196)

İSTİAZE NEDİR? - İstiaze Duası

İstiaze, sözlükte “sığınmak, korunmak” anlamındaki avz (ıyâz, meâz) ile bu kökten türeyen istiâze aynı mânaya gelir. Terim olarak her türlü kötülükten korunabilmek için sözle Allah’ın yardım ve himayesini istemeyi ifade eder.

Euzu billahi mineşşeytanirracim Arapçası:

Euzu billahi mineşşeytanirracim Okunuşu: “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.”

Euzu billahi mineşşeytanirracim Anlamı: “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.”

Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni kötülüğe kışkırtacak olursa hemen Allah’a sığın!” (Fussilet Suresi, 36) Yani “Eûzu billahi mine’ş-şeytani’r-racim” de . Bunun yanında şu ayetlerle de Allah’a sığınmak gerekir:

“Vekul rabbi e’ûżu bike min hemezâti-şşeyâtîn. Ve e’ûżu bike rabbi en yahdurûn.”

De ki: “Rabbim! Şeytanların vesvese ve tahriklerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunup beni tesir altına almalarından da sana sığınırım!” (Müminun Suresi, 97-98)

BESMELE NEDİR? - Besmele Duası

Besmele, “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” anlamına gelir. Besmele, Allah’ı anmaktır. O’nun ismi ile başlamaktır.

Besmele Arapça Yazılışı:

Besmele Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm.”

Besmele Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile..”

Her işe eûzu besmele ile başlanmalıdır. İstiâze Allah’a sığınmak, besmele ise Allah’ın adı ile başlamaktır.

EUZU BESMELE NEDİR? - Euzu Besmele Duası

Eûzu besmele şeytanın vesvese ve şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah’a sığınmak için okunur.

Euzu Besmele Arapça Yazılışı:

Euzu Besmele Okunuşu: “Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim.”

Euzu Besmele Anlamı: “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. ”

BESMELE NEDİR? - VİDEO

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ANLAMI

BESMELE NEDİR? BESMELENİN ANLAMI VE FAZİLETİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Rabbim herşeyin hayırlısını verir inşallah..

Yorum Ekle