Eshab-ı Kehf Kışın Ayrı Güzel

Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, kültürel ve manevi mirasının yanında karlar altındaki tabloları aratmayan görüntüsüyle de ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye'deki inanç merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'taki Eshab-ı Kehf Külliyesi, kültürel ve manevi mirasının yanında karlar altındaki tabloları aratmayan görüntüsüyle de ziyaretçilerini bekliyor.

Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçan 7 gencin köpekleri Kıtmir ile sığındığı ve yüzlerce yıl burada uyudukları mekan olarak bilinen, Milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi, geçmişten günümüze kadar gösterilen önem ve yatırımlarla tarihi günümüze taşıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne önceki yıl alınan külliye, artan ilgi sayesinde her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne alınması için çabaların sürdüğü külliye, kış mevsiminde karlar altındaki görüntüsüyle de dikkati çekiyor.

 Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç merkezleri arasında yer alan Eshab-ı Kehf'in, ilahi hikayesiyle de asırlardır dikkat çektiğini söyledi.

Eshab-ı Kehf'in yaklaşık bin 600 yıllık bir mabet olduğunu anımsatan Güven, "Tarihi bir önemi var. Süreç içerisinde Doğu Roma, Anadolu Selçuklu, Dulkadiroğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde önem verilmiş, yatırımlar yapılmış. İkincisi de buranın manevi mirasımız olmasıdır. Burası hem İslam dini hem de Hristiyanlık açısından çok önemli." dedi.

KALICI LİSTE İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ

Vatandaşların burayı hem kültürel hem de manevi miras anlamında iyi değerlendirip anlaması gerektiğini dile getiren Güven, şunları kaydetti:

"UNESCO Kültür ve Tabiat Varlıkları listesine girmesi için bir çalışma yaptık. Geçici listeye alındık. Tabii bunun Eshab-ı Kehf Külliyesine olan ziyaretçi sayısını oldukça artırdığını söyleyebilirim. Özellikle Türkiye'den ve yabancı misafirlerimizde de bir artış meydana geldi. Bu sene de yine hazırlıklarımızı kalıcı liste için yapıyoruz. Bu noktada siyasilerimize çok güveniyoruz. Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak Bey ve eski Kültür ve Turizm Bakanımız Mahir Ünal Bey bu konuya gerekli önemi veriyorlar."

Güven, amaçlarının, manevi mirasın Türkiye ve İslam coğrafyası tarafından tanınması, kıssanın özünün insanlar tarafından anlaşılarak, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, tek Allah inancına katkı sağlaması olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancıları turizmcileri Eshab-ı Kehf'in maneviyatını hissetmeye davet eden Güven, karlara bürünen tarihi ve manevi mirasın görsel şölen oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.