ELZEM NE DEMEK?

Elzem: Daha lâzım, en lâzım, çok gerekli anlamlarına gelir.

ELZEM KELİMESİNE ÖRNEKLER

‘‘Sâlik, bir taraftan büyük bir îtinâ ile evrâdını yapmalı, bir taraftan da lâzım, hattâ elzem olan kendi nefsindeki ayıp ve kusurları arama vazifesini îfâ eylemelidir.’’

*****

Bizleri yoktan var eden Allâh’ı, imkân ve iktidârımız nisbetinde bilmemiz îcâb eder. İrfâna ve mârifetullâh’a ererek vâsıl-ı ilâllah olabilmek için O’nun sıfat ve fiillerini doğru bir şekilde idrâk etmemiz elzemdir.

*****

Varlıklı müʼminlerin; hak, adâlet, kardeşlik, yardımlaşma, infak, yoksulu gözetme gibi İslâm ahlâkına sahip olmaları elzemdir. Fakat aynı şekilde yoksul müʼminlerin de sabır, kanaat, helâl rızık peşinde

koşmak, başkasının malına göz dikmemek, kin gütmemek gibi ilâhî emirlere riâyet etmeleri şarttır. Ancak böyle bir toplumda kavga ve düşmanlıkların yerini, muhabbet ve kardeşlik alır.

*****

İnsanın hâl ve davranışlarını belirleyen, sadece aklı değildir. İnsan, hayatta aklından çok, hisleriyle karar verir. Dolayısıyla hakka ve hayra ulaşmak için sadece fikirlerin merkezi olan aklın değil, hislerin merkezi olan kalbin de ilâhî hakîkatler rehberliğinde terbiye edilip olgunlaştırılması elzemdir. Bu da, kalbin tasfiye, nefsin tezkiye edilip, his, fikir ve davranışların ilâhî hakîkatlerle istikâmetlenmesini temin edecek bir mânevî terbiyeyi gerektirir.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle