Elektrik Kesilmeden Arıza Tespiti Yapılabilecek

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Çeçen, "Teknolojik yatırımlar, kesintilerden anında hatta kullanılacak sensörler sayesinde daha arıza yaşanmadan haberdar olunmasını sağlayacak." dedi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Türkiye Akıllı Şebeke Yol Haritası çalışmasını bu yıl tamamlayacaklarını belirterek, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile birlikte, 2018 yılından itibaren teknoloji yatırımlarını bölgesel dinamikleri de dikkate alarak planlayacağız, 2019 itibariyle ise hayata geçireceğiz. Teknolojik yatırımlar, kesintilerden anında hatta kullanılacak sensörler sayesinde daha arıza yaşanmadan haberdar olunmasını sağlayacak." dedi.

Çeçen, geçen ay gerçekleştirilen ELDER 10. Sektör Toplantısı ve elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım planlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin geçen yıl yaptığı yatırımların, yükümlülükleri olan 3,5 milyar liranın üzerinde olduğunu dile getiren Çeçen, şirketlerin sadece şebeke yatırımları için 2016 yılında 3,7 milyar lira harcadığını aktardı.

Çeçen, bu yıl da yatırımlarının bütçe yükümlülükleri olan 4 milyar lira seviyesinin üzerinde olacağını belirterek, dağıtım şirketlerinin bu yılki yatırım planlamasının yaklaşık 5 milyar lira olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, "Önce vatandaş memnuniyeti" vizyonu doğrultusunda harekete geçen elektrik dağıtım şirketlerinin hedeflerini büyüttüğünü de vurgulayan Çeçen, yeni hedefler kapsamında birincil önceliğin şebeke yatırımları olduğunu ifade etti.

YATIRIMLAR ARTTIKÇA KESİNTİLER AZALIYOR

Çeçen, Bakan Albayrak'ın ELDER Sektör Toplantısı'nda belirlediği hedefleri yakalamayı planladıklarını anlatarak, 2020 yılına kadar şebekelerin büyük bir bölümünün yenilenmesini amaçladıklarını dile getirdi.

EPDK tarafından şirketlere 2016-2020 döneminde 18 milyar liralık yatırım yükümlülüğü getirildiğini anımsatan Çeçen, şöyle konuştu:

  • "Şirketler bu yatırım yükümlülüklerinin yaklaşık yarısını ilk iki yıl içinde yakalamayı ve geçmeyi hedefliyor. Şebeke yatırımları müşteri memnuniyetini artıran en önemli unsur. Yatırımlar arttıkça kesintiler azalıyor. Tüketicilerin ihtiyaç duyduklarında şirketlere daha hızlı ve kolay ulaşması da bir diğer önemli hedef. Tüketiciler sadece çağrı merkezlerinden değil, internet sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden de elektrik dağıtım şirketlerine taleplerini aktarabilecek. Özel sektör olarak hizmet kalitesini yükseltmeden müşteri memnuniyeti yakalamanın mümkün olmadığını biliyoruz. Bu nedenle kamu dönemine göre 3 misli daha fazla yatırım yapıyoruz. İlk olarak şebeke yatırımlarına odaklandık. Trafoları, direkleri ve hatları yeniliyor, kabloları yer altına alıyoruz. Şebekemiz yenilenince teknoloji yatırımlarına büyük hız vereceğiz. 2019 yılı itibariyle şebekede teknoloji yatırımlarının ağırlığının artmasını hedefliyoruz."

Türkiye Akıllı Şebeke Yol Haritası çalışmasını bu yıl tamamlayacaklarını aktaran Çeçen, "EPDK ile birlikte, 2018 yılından itibaren teknoloji yatırımlarını bölgesel dinamikleri de dikkate alarak planlayacağız, 2019 itibariyle ise hayata geçireceğiz. Teknolojik yatırımlar kesintilerden anında, hatta kullanılacak sensörler sayesinde daha arıza yaşanmadan haberdar olunmasını sağlayacak. İleri teknoloji kullanımı, önleyici bakım faaliyetlerini yapmanızı kolaylaştırıyor. Ancak elinizde 30 yıllık bir trafo varsa önce onu değiştirmelisiniz, sonra yeni trafonuzun arızalanmaması için düzenli bakım faaliyeti yürütmelisiniz. İşte bu aşamada teknoloji kullanımı azami fayda yaratıyor." ifadelerini kullandı.

HEDEFLER ZORLU AMA ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİM

Çeçen, Bakan Albayrak'ın açıkladığı sektör anketine de değinerek, sonuçların elektrik dağıtım şirketlerinin motivasyonunu artırdığını söyledi.

Çeçen, müşteri memnuniyetinin yüzde 80 oranına çıkması için başta yatırımlar olmak üzere her süreci azami bir gayretle yürütmeye özen gösterdiklerini aktaran Çeçen, şöyle devam etti:

  • "Şebeke yatırımları müşteri memnuniyetini artıran en önemli unsur. 2017 hedefleri zorlu ama ulaşacağımızdan eminim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın işaret ettiği üzere, elektrik dağıtım hizmetlerinden memnun olduğunu ifade edenlerin oranı artıyor. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Memnuniyet seviyesinin en düşük olduğu bölgeler ise yoğun kaçak mücadelesi yapılan illerdir. Kırsal bölgelerde şehirlere göre memnuniyetsizlik oranı yükseliyor. Bu kırsaldaki şebekelerin daha eski olmasından kaynaklanıyor. 2017-2018 yıllarında kırsal bölgelerde ilave yatırımlar yapılması suretiyle bu konuda gerekli adımlar atılacak."

Elektrik kesintilerinde son bir yılda önemli azalmalar sağlandığını da vurgulayan Çeçen, "Kesintisiz kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, daha da iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: yenisafak.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.