Elektrik Üreten Ağaçlar

Balıkesir’de bir grup öğrenci, geliştirdikleri "Solar Ağaç" projesiyle vatandaşların telefonlarını ağaçta şarj edip ücretsiz wifi sisteminden faydalanmasını sağlayacak.

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu üyeleri kendi ürettikleri 3D yazıcı ile yaptıkları Solar Ağacı yakın zamanda Türkiye’nin bir çok noktasında kullanıma sunmayı hedefliyor. Öğrenciler tarafından geliştirilen Solar Ağaç, güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip aynı zamanda modem hizmeti verecek.

Solar Ağaç sisteminin çalışması hakkında bilgi veren grup üyesi öğrenci Abdülkadir Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Projemizin gerçek boyutu 5 metre yüksekliğinde olacak. Dalların arasındaki mesafe de 5 metre eninde olacak. Altında ise 6 metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. 1 KW’lık elektrik üretmek istiyoruz. Tasarımları değiştirilerek daha fazla elektrik üretim yapılabilmesi mümkün. Projemiz ile ürettiğimiz elektriği şarj istasyonları olarak kullanabileceğiz. İnsanlar banklarda otururken elektronik cihazlarını şarj edebilecek ve ağacın tasarımından kaynaklı oluşan gölgelik alanlarda oturup, ağaçtaki wifi hizmetinden faydalanabilecekler"

Güneş enerji panellerinin fazla yer kapladığı için şehirlerde yaygın olarak kullanılmadığının altını çizen Yıldırım, şunları ifade etti:

"Biz de bu soruna çözüm oluşturmak için böyle bir tasarım oluşturduk. Bu tasarım sayesinde daha az alan kaplayarak elektrik üretebileceğiz. Bu tasarımı şehirlerde, parklarda ve bahçelerde kullanabileceğiz. Tasarımımızı götürdüğümüz belediyeler, okullar ve üniversiteler çok beğendiler, bahçelerinde kurmamızı istediler. Maddi destek sağlanabilirse bu projeyi gerçekleştirip bir çok yerde bu enerjiyi kullanacağız. Balıkesir Üniversitesinde kurup bütün ülkeye yaygınlaştırmak istiyoruz."

KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETECEK

Proje maliyetinin 20 ile 25 bin lira arasında olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları açıkladı:

"Seri üretime geçilirse maliyet daha da aşağıya düşecektir. Ürettiğimiz elektrik ile ağacımızı ışıklandıracağız ve estetik bir görünüm sağlayacağız. Aynı zamanda ağacımızda güneş takip sistemi kullanacağız ve tüm gün güneşten en verimli şekilde faydalanacak ve yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla verim elde edeceğiz. Sensörler sayesinde güneşi takip ederek en verimli şekilde çalışacağız. Aynı zamanda kullanacağımız bir otomasyonla ağacın anlık üretim ve tüketim verilerini uzaktan takip edebileceğiz. Bir sorun varsa da uzaktan müdahale edebileceğiz. Projenin tasarımı değiştirilerek bir evin ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretebilir. Seri üretime geçilince maliyetler düşerse evlerde de kullanılabilir"

AMACIMIZ PROJEYİ DOĞAYA ENTEGRE ETMEK

Türkiye’de yenilebilir enerjiye olan ilgiyi artırmak için böyle bir geliştirdiklerini belirten Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Eren Uygun ise, şunları konuştu:

"Güncel enerji üretim kaynaklarını takip edip, alternatif seçenekler arıyoruz. Türkiye’de ve Dünyada güneş enerjisi revaçta ama halkımız bunu tam olarak anlayabilmiş değil. Biz bu proje ile halkımıza bunu anlatmak istiyoruz. Proje içersin de bir yaşam alanı da var. Bu yaşam alanı ile insanlar hem bu güneş panellerinin ürettiği enerjiden faydalanacak, hem de sosyal anlamda kaynaşma anlamında bir ortam olacak"

Solar Ağaç projesini doğaya entegre etmek istediklerini de söyleyen Uygun, şu şekilde konuştu:

"Bizim amacımız doğaya bu teknolojiyi entegre edebilmek. Şuan için elimizdeki en gerçekçi yollar ile yapıyoruz bu işi. Çalışmalarımıza devam ettikçe kaynak bulabildikçe bu çalışmamızı daha da ilerletip daha gerçekçi, daha doğaya yakın teknoloji elde etmeyi planlıyoruz"

Kaynak: yenisafak.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.