EFENDİMİZİN (S.A.V.) CÖMERTLİĞİ NASILDI?

Peygamberimizin (s.a.v.) cömertliği nasıdı? Cebrail (a.s.) hangi zamanlar peygamberimizi (s.a.v.) daha sık ziyaret ediyor? Peygamberimiz (s.a.v.) hangi zamanlar  Cebrail (a.s.) ile mukabele yapardı? Dr. Murat Kaya anlatıyor...

İbn-i Abbâs (r.a) şöyle buyurur:

“Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) insanların en cömerdi idi. En cömerd olduğu zaman da Ramazan’da idi ki bu ay Cibrîl (a.s)’ın kendisine çokca geldiği zaman idi. Cibrîl (a.s) Ramazan’ın her gecesinde Zât-ı Şerîf’lerine mülâki olur, kendisiyle Kur’ân-ı Kerîm’i müdârese ve müzâkere ederdi. İşte bundan dolayı Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v) hayır ve infakta, eserken engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömerd idi." (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 5)

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V.) CÖMERTLİĞİ

Kur’ân-ı Kerîm Ramazan’da nâzil olmaya başlamıştır. Cebrâîl (a.s) her Ramazan Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in yanına gelip giderek o âna kadar inzâl buyrulan sûre ve âyetleri arzederdi. Efendimiz (s.a.v)’in vefât ettiği sene ise Kur’ân-ı Kerîm’i ona iki defa arzetti.

İbn-i Abbâs Hazretleri’nin, Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in cömertliğini kuvvetle esen rahmet rüzgârlarına benzetmesi şu sebepledir:

  1. Efendimiz (s.a.v) cömertlik, infak ve hayırda normal rüzgârlardan daha serîdir.
  2. Rüzgâr, yağmurlu bulutları toplayıp ilâhî rahmeti muhtaç olan kuru topraklara ulaştırır.
  3. Esen rüzgâr, durgunca hafif rüzgârdan daha ziyâde yol alıp daha çok yerlere hayır ve bereket dağıtır.

Ramazan’da Kur’ân tilâvetini artırmak lâzımdır.

Kur’ân tefsîri ve diğer İslâmî ilimler üzerinde çalışmak müstehaptır.

Burada, bütün vakitlerde, bilhassa da Ramazan’da ve sâlihlerle beraber olunca cömert ve hayırsever olmaya teşvik vardır.

Sâlihleri ve fazîlet ehli kimseleri ziyâret edip onlarla oturmak ve rahatsızlık vermemek şartıyla bu ziyâretleri tekrar edip bağlantıyı devam ettirmek gerekir.

RAMAZAN’DA MUKABELE OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

_

MUKABELE NEDİR? MUKABELE GELENEĞİ NEREDEN GELİR?

PEYGAMBERİMİZİN HAYATINDAN CÖMERTLİK ÖRNEKLERİ

CİMRİ İLE CÖMERTİN MİSALİ

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle