Dünya ve Ahiret Saadetini Sağlayan 4 Husus

Dünya ve ahiret saadetini sağlayan 4 husus nedir? Abdullah Sert Beyefendi anlatıyor...

İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri dünya ve ahiret saadetini sağlayan dört husus vardır. Bunlar:

  • Tevekkül,
  • Tevfiz,
  • Sabır ve
  • Rızadır.

Tevekkül sözlükte “güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” anlamlarına gelir. Tevekkül, Müslümanların kader inancının bir sonucudur. Tevekkül eden bir kimse Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderine razı bir kimsedir. Fakat kadere inanmak da tevekkül etmek de tembellik ve gevşeklik olmadığı gibi, çalışmaya ve ilerlemeye de mani değildir. Çünkü her Müslüman olayların ilahi düzenin ve kanunların çerçevesinde sebep sonuç ilişkisi içerisinde olup bittiğinin bilincindedir.

Öyleyse tevekkül, bizi hayra götürecek sebeplere sarılıp çalışmak, Allah’ın bizim yardımcımız olduğunu unutmamak ve işin sonucunu Allah’a bırakmak ve nihayetinde meydana gelen kazaya da rıza göstermektir.

Tefvîz, bir işi sebeblere yapıştıktan sonra Allahü teâlâya havâle etmek, helâl ve faydalı şeyleri kazanmaya çalışıp da, bunlara kavuşmayı Allahü teâlâdan beklemek. Hak, şerleri hayr eyler, Zannetme ki, gayr eyler, Ârif ânı seyr eyler, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse güzel eyler Sen Hakk’a tevekkül kıl, Tefvîz et ve râhat bul, Sabreyle ve râzı ol, Mevlâ görelim n’eyler, N’eylerse güzel eyler.
(İbrâhim Hakkı Erzurûmî)

Sabır; îtidâli muhâfaza etme, tahammül gösterme, acıya katlanma, göğüs germe, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukâvemet etme, aklın ve dînin gösterdiği yolda sebât etme mânâlarına gelir.

Rıza-yı İlahi, Allah'ın kulundan memnun olması. Her hangi bir hareketinde mü'minin en yüksek derecesi anlamına gelir. Allahın rızası, razı olması demektir.

TEVEKKÜL NE DEMEK?

Tevekkül Ne Demek?

TEVEKKÜL İLE İLGİLİ AYETLER

Tevekkül İle İlgili Ayetler

SABIR NEDİR? SABIRLA İLGİLİ AYETLER

Sabır Nedir? Sabırla İlgili Ayetler

ALLAH RIZASI İLE İLGİLİ HADİSLER

Allah Rızası ile İlgili Hadisler

ALLAH'IN (C.C) RIZASINI KAZANDIRACAK AMELLER

Allah'ın (c.c) Rızasını Kazandıracak Ameller

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle