Dünya "Gazze'de Katliam Dursun" Dedi, 10 Ülke Saldırıların Devamını İstedi

Gazze'de acil ateşkes talebiyle BM Genel Kurulunda oylanan karar tasarısına, ABD ve İsrail'in yanı sıra Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay karşı çıktı.

ABD'nin veto yetkisini kullanarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini (BMGK) işlevsiz hale getirmesi üzerine, Gazze'de acil ateşkes talebiyle Genel Kurulda oylanan karar tasarısı, 193 ülkeden 153'ünün desteğini alırken yalnızca İsrail, ABD, Avusturya ve Çekya başta olmak üzere 10 ülke tarafından reddedildi.

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, dün gece 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı, 153 ülkenin desteğiyle, ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

Karşı çıkan ülkeler, İsrail ve ABD'nin yanı sıra Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay oldu. Karar tasarısına, Avrupa ülkeleri olarak yalnızca Avusturya ve Çekya'nın "hayır" demesi dikkati çekti.

BM Genel Kurulunda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar, 120 oyla kabul edilmiş ve buna ABD ile İsrail dahil 14 ülke karşı çıkarken, 45 ülke çekimser kalmıştı. O dönem çekimser oy kullanan Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkelerin son kararıyla "evet" oyu kullanan ülke sayısı 153'e yükseldi.

Buna göre, mevcut karardaki "evet" oylarının sayısı, Ukrayna'ya karşı savaşı durdurması için Rusya'ya çağrı yapan ve 23 Şubat'ta BM Genel Kurulunda oylanan karar tasarısındaki 140 "evet" oyunu aştı.

8 Avrupa ülkesi, çekimser kalarak, katliam karşısında tavır alamadı

Karar tasarısına, İtalya, İngiltere, Macaristan, Hollanda, Litvanya, Slovakya ve Ukrayna gibi Avrupa ülkeler çekimser kalarak, İsrail'in BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere defalarca işlediği savaş suçlarına karşı tavır almaktan kaçınmayı tercih etti.

"Yahudi soykırımı geçmişi" altında ezilen Almanya da çekimser kalırken, savaş ve işgal mağduru Ukrayna da taraf olmaktan imtina etti.

Kararın bağlayıcılığı olmasa da birçok kez, Gazze'de acil ateşkes talep eden karar tasarılarını reddederek BMGK'yi işlevsiz hale getiren ABD'nin tutumunun uluslararası toplumda kabul görmediğinin güçlü bir göstergesi ve ateşkes çağrılarına küresel destek anlamına geliyor. Kararın ezici çoğunlukla kabul edilmesi aynı zamanda ABD ve İsrail'in uluslararası toplumdan izole edildiğini ortaya koyuyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Genel Kurulda alınan kararların "çok önemli" olduğunu ve uluslararası toplumun görüşünü yansıttığını belirtmişti.

ABD, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararları veto ederek BMGK'yi "felç etti"

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve İsrail'in BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'de veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getirmişti.

Genel Kuruldaki kararların aksine bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip BMGK'de 16 Ekim'de Rusya tarafından sunulan ve Gazze'de "insani ateşkes" talep eden tasarı ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya'nın karşı çıkması nedeniyle kabul edilmemişti.

Washington yönetimi, 18 Ekim'de de Brezilya tarafından BMGK'ye sunulan ve Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmişti.

ABD'nin 26 Ekim'de BMGK'ye sunduğu ancak Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmayan karar tasarısı, Rusya ve Çin'in vetosuyla reddedildi. Aynı gün Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısını içeren karar tasarısı da ABD ve İngiltere'nin vetosuyla karşılaşmıştı.

BMGK'da ateşkes çağrısı yapan kararları veto eden ABD, bunun yerine "çatışmalara insani ara" verilmesini isteyince 16 Kasım'da Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısı BMGK'de kabul edilmişti.

Saldırılara ara verilmesi için ABD ile İsrail'in öngördüğü sürenin sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını yeniden başlatması üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini ilk kez işletme kararı almıştı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için 6 Aralık'ta BMGK üyelerine bir mektup göndererek, insani bir ateşkesin yürürlüğe koyulması için harekete geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın yaklaşık 19 bin kişinin hayatını kaybettiği İsrail'in saldırılarına ve BM Genel Sekreteri'nin acil çağrısına rağmen ateşkes çağrılarını reddeden ABD, 9 Aralık'ta yine BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti. Bunun üzerine Arap ve İslam ülkeleri, aynı talebi içeren bir kararın oylanması için 193 üyeli Genel Kurulu acil toplantıya çağırmıştı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.