DEVSLİLER’İN MEDÎNE’YE GELİŞİ

Peygamber Efendimiz’in: “Ben, Devs’ten kiminle karşılaştıysam onda hayır gördüm!” dediği Devs kabilesi nasıl Müslüman oldu? Devsliler’in Medîne’ye gelişi...

Hayber Gazvesi sırasında Devs kabîlesinden bir grup Medîne’ye geldi. Bunların başında bulunan Tufeyl bin Amr, İslâm’ın ilk yıllarında Mekke’ye gelmiş, Varlık Nûru Efendimiz ile görüşerek Müslüman olmuştu. Sonra da Hazret-i Peygamber’den müsâade alarak kabîlesine gitmiş ve onları İslâm’a dâvet etmişti. Onun dâvetine ilk icâbet eden kimse Ebû Hüreyre Hazretleri oldu.[1] Daha sonra Müslümanların sayısı artarak yetmiş veya seksen hâneye ulaştı. Bunlar Hayber fethi esnâsında hicret ederek Medîne’ye geldiler. Oradan Hayber’e giderek Resûlullâh’a kavuştular ve cihâda iştirâk ettiler.

Yolculuk esnâsında Ebû Hüreyre çok sıkılıyor, bir an evvel Âlemlerin Efendisi’ne kavuşmak için sabırsızlanıyordu. Bir yandan da:

“Ey yolculuk gecesi! Bıktım senin uzunluğundan ve sıkıntından!

Fakat, kurtaran da sensin beni küfür ve inkâr yurdundan!” meâlindeki beyti okuyordu. (Buhârî, Meğâzî, 75; Vâkıdî, II, 636)

Ebû Hüreyre, Devslilerle birlikte Hayber’e vardığı zaman, Peygamber Efendimiz Natat Kalesi’ni fethetmiş, Ketibe Kalesi’ni de kuşatmış bulunuyordu.[2] Allâh Resûlü, Ebû Hüreyre’yi görünce:

“–Sen kimlerdensin?” diye sordu.

Ebû Hüreyre:

“–Devs’tenim!” dedi.

Peygamber Efendimiz:

“–Ben, Devs’ten kiminle karşılaştıysam onda hayır gördüm!” buyurdu. (Tirmizî, Menâkıb, 46/3838)

Allâh Resûlü, Devsliler’e Hayber ganîmetinden hisse verdi.[3]

Dipnotlar:

[1] İbn-i Hacer, el-İsâbe, II, 226.

[2] İbn-i Sa’d, IV, 328.

[3] İbn-i Sa’d, I, 353.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafa 2, Erkam Yayınları

HAYBER’İN FETHİ

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle