Deistlerin Dinlerden Uzaklaşmaya Bahane Ettikleri Batıl İnançları Nelerdir?

Deistlerin Dinlerden Uzaklaşmaya Bahane Ettikleri Batıl İnançları Nelerdir? Dorusunun cevabı....

Deistlerin, dinlerden uzaklaşmaya bahane ettikleri bâtıl inanışlar şöyledir:

Bâtıl anlayışlarına göre, yeryüzündeki mevcut bütün dinler beşer mahsûlüdür. Zaten herkes kendi coğrafyası ve kültüründe mevcut olan dîne otomatik olarak girmektedir. Onu seçmemektedir.

Bâtıl anlayışlarına göre; dinler, insanın içtimâî tekâmülünün birer parçasıdır ve hükmünü yitirmiştir.

Bâtıl anlayışlarına göre; bütün dinler, savaşları teşvik etmekte, toplumları birbirine düşürmektedir.

Öyleyse; bunların iddiasına göre, bu dinler terk edilmelidir. Güya akıl ve vicdan temelli, beşerî ahlâk kāidelerine bağlı «tabiî» bir din olan deizm yeterlidir.

Bu iddia, geçtiğimiz asırlarda pozitivistlerce de ileri sürülmüştü. Onlara göre de, din insanın sosyal evriminin bir parçasıydı ve artık mîâdını doldurmuştu. Onun yerini, güya «bilim» alacaktı.

Yine sosyalizm ve komünizm, dînin toplumları uyuşturan bir afyon olduğunu iddia etmiş ve dîni sosyal nizâmın dışına itmeye çalışmıştı. Sovyetler, Çin ve benzeri komünizm tatbikatlarında; din, 70-80 seneye yakın dışlandığı hâlde yok olmadı. Muharref dinler bile yok olmadı. Bütün propagandalara ve baskılara rağmen din, varlığını sürdürdü. Çünkü inanmak, insanın fıtratında mevcuttu.

Hak din olan İslâm ise, bütün yok edici hücumlara rağmen hayatta kaldı. Çünkü o, Cenâb-ı Hakk’ın muhafazası altındadır.

Dînin devrini tamamladığı, hükmünü yitirdiği gibi boş ve bâtıl kabuller; aslında hak din olan İslâm’ı tanımamaktan kaynaklanmaktadır.

İslâmiyet’in nasıl mükemmel bir nizâma sahip olduğunu bilenlerin, onun iki cihâna saâdet bahşeden umdelerini ve esaslarını öğrenenlerin, bu iddialarda ısrar etmesi düşünülemez.

Fakat iftira, hakaret ve tezyiflerin gölgesinde, İslâmofobik saldırıların tesiri altında, peşin hükümlerle İslâm’a yaklaşanlar, hak din hakkında bilgilerini gözden geçirmelidirler.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Yayınları, Aklın Cinneti DEİZM

DEİSTLERİN EN ÇOK SORDUGU SORULAR VE CEVAPLARI

Deistlerin En Çok Sorduğu Sorular ve Cevapları

AKLIN CİNNETİ DEİZM (SESLİ KİTAP)

Aklın Cinneti Deizm (Sesli Kitap)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Yolunuzda devam edin ♡

Yorum Ekle