Aklın Cinneti Deizm (Sesli Kitap)

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, deizm hakkında en çok merak edilen sorulara cevap veren "Aklın Cinneti Deizm" eserinin tümünü sesli olarak aşağıdan dinleyebilirsiniz...

Îmâna çağıran, vesveseleri çürüten ve deizmin kafa karıştırıcı sorularına cevap veren bu eseri mutlaka okumalı ve dinlemelisiniz...

"AKLIN CİNNETİ DEİZM" ESERİNDE CEVAP VERİLEN SORULAR....

 • İnsanların Ateizm ve Deizme Kaymasının Sebepleri Nelerdir?
 • İman Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
 • Müslümanların, Bilime Hizmetleri Nelerdir?
 • Deizm Nedir ve Deist Kimdir?
 • Ahiret Var!...
 • Deistler Nasıl Bir Din İstiyor?
 • Roger Garaudy, İslam’ı Nasıl Seçti?
 • Dini Kimden ve Nasıl Öğrenmeliyiz?
 • İslamî Eğitim Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar
 • Kâinatta Tesadüf Diye Bir Şey Yok!
 • Allah Cennete veya Cehenneme Gideceğimizi Biliyorsa Bizi Neden İmtihan Ediyor?
 • Allah Kötülüklere Neden Engel Olmuyor?
 • Bu Dünyaya Gelmek Benim Tercihim Değildi, Neden Sorumlu Tutuluyorum?
 • Allah Beni Yaratırken, Bana mı Sordu?
 • Allah Kalplerini Mühürlediği İnsanları Niçin Cehennemle Cezalandırıyor?
 • Öldükten Sonra Dirileceksek Neden Ölüyoruz?
 • Allah Neden Bir Kuluna Eziyet Verirken Diğerine Rahatlık Veriyor?
 • Sonsuzluk Kavramı Akıl Almaz Bir Şey, Allah'ın Sonsuzluğunu Nasıl Anlamalıyız?
 • Kaderde Ne Zaman Öleceğimiz Belli İse Sadaka Ömrü Nasıl Uzatabiliyor?
 • Allah'ın İhtiyacı Yokken Neden Bizi Test Etmekte?
 • Cennette Birini İstiyorum O da Başka Birini İstiyorsa Ne Olacak?
 • Biz Putperestleri Eleştiriyoruz Fakat Niçin Biz de Kâbe’nin Etrafında Dönüyoruz?
 • Ya Ateistler Haklıysa?
 • Mûcizeler Olduğunu İşitiyoruz Ama Aklî Bir Delili Yok, Mûcizeleri Nasıl Anlamalıyız?
 • Allah Niçin Önceki Kitapların Bozulmasına İzin Vermiştir?
 • İçki Öncekilere Yavaş Yavaş Yasaklanırken Bizlere Neden Direkt Haram Kılındı?
 • Allah Neden “Hep Ben Yaptım Ben Yarattım” Diyor?
 • Kuran'da Kadın ve Erkek Neden Eşit Değil?
 • Deistlerin Dinlerden Uzaklaşmaya Bahane Ettikleri Batıl İnançları Nelerdir?
 • Diğer Dinler ve İslam’ın Farkı Nedir?
 • Kuran-ı Kerim’in İhtiva Ettiği İlimler Nelerdir?
 • İslam Kolay Bir Din Mi?
 • Dünya Tarihinde ki Savaşların Mesulü, Dinler mi?
 • Mutlak Hakikat Var Mı?
 • Dini Tebliğde Üslubumuz Nasıl Olmalıdır?
 • Deizm ve Ateizmin Farkı Nedir?

TAKLİT VE HAKİKAT KARŞISINDA

1. KISIM - ÖNSÖZ

2. KISIM - İMAN, EN BÜYÜK NİMET

3. KISIM - İMAN ETMEMEK MÜMKÜN MÜ?

4. KISIM - VESVESE GİRDABINDA SUALLER

5. KISIM - MUTLAK HAKİKAT ve HAK DİN

6. KISIM - TEBLİĞ ÜSLÛBU

7. KISIM - GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ! (SON SÖZ)

Yayın: Yüzakı Yayınları Dil: Türkçe Yıl: 2019

Eseri temin etmek için tıklayınız….

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.