Çocuklar Hangi Yaşta, Ne Kadar Uyumalı?

Çocukların beden ve zihin gelişimi için yaşına uygun, kesintisiz, yeterli sürede ve kaliteli uyuması büyük önem taşıyor. Peki çocuklar hangi yaş grubunda, ne kadar uyumalıdır?

Uyku, çocuğun öğrenme yetisi ve gelişiminde doğrudan etkili. Çocukların beden ve zihin gelişiminin sağlanabilmesi için yaşına uygun, kesintisiz, yeterli sürede ve kaliteli uyuması büyük önem taşıyor.

UYKUSUZLUK SORUNU MU VAR?

Kaliteli bir uyku, bebeklikten, ergenlik dönemine tüm çocuklar için en az beslenme kadar önem taşıyor. Özellikle okul çağında, anne babaya veya yoğun ders programları, oyun isteği gibi çocuğa bağlı nedenlerle yatma saatleri ötelenebiliyor, ertelenebiliyor. Yaşanan küçük kaymalar her ne kadar önemsizmiş gibi görünse de, aslında çok önemli. Çünkü yetersiz uyku öğrenme, gelişme ve sosyal uyum gibi çocuk yaşamında pek çok şeyi etkiliyor. Her yaş grubunda çocuğun uyku ihtiyacını karşılayacak süre farklı. Uyku düzeninin de bu ihtiyaca göre gerektiğine işaret göre belirlenmesi gerekiyor. Uyku düzeni olmayan ve uzun süre uyku sorunu yaşayan çocuklarda dikkatsizlik, konsantrasyon bozuklukları, hiperaktivite ve yorgunluk gibi sorunlarla karşılaşılıyor.

HANGİ YAŞTA, KAÇ SAAT UYUMALI?

Günlük uyku süresi, genetik faktörlere ve çocuğun yaşına bağlı olarak farklılık gösteriyor. Bu nedenle herhangi bir çocuğun günlük ne kadar süre ve hangi sıklıkta uyuyacağı net bir şekilde belirlenemiyor. Bu konuda hekiminiz çocuğunuzun günlük uyku sürelerini ve gün içindeki uyuyup uyanma zamanını tahmin edip size yol gösterici olabilir. Uyku süresi ve gün içinde uyuma sıklığı bebeklikten itibaren ay ay değişiklik gösteriyor. Yaşa göre uyku sıklığı ve süreleri şöyledir:

Yeni doğmuş bebeğin ilk bir ayda toplam uyku süresi 16,5 saattir. İki yaşına gelinceye kadar bu süre yavaş yavaş azalarak 13 saate kadar düşer. Gündüz uyku süresi de yeni doğanda toplam uyku saatinin yaklaşık yarısını kapsıyorken, iki yaşına geldiğinde bu süre yaklaşık iki saate kadar düşüyor. Gündüz uykusu, ilk bir ay gündüz 4 kez, 1 ay ile 3 ay arasında günde 3 kez, 6 ay ile 18 ay arasında günde 2 kez ve 6 aydan sonra günde 1 kez olmalı.

  1. 3-5 yaşındaki çocukların uyku ihtiyacı yaklaşık 11-13 saattir.
  2. Çocukların 6-13 yaşına geldiğinde 9-11 saat uyuması gerekiyor.
  3. Gençlikte ise 8-10 saat uyku yeterli oluyor.

ÇOCUĞU UYUMASI İÇİN ZORLAMAYIN

Özellikle bebeklik döneminde uykusu olmayan bir çocuğun kesinlikle uyumaya zorlanmaması gerekiyor. Bu durum, bebeğin uyku düzenini bozuyor. Bunun yanı sıra, psikolojik travma yaratabiliyor. Özellikle bebeklik döneminde aileler, uygun uyku düzenini bilmemekten kaynaklı olarak bebeklerini sık sık uyutmaya çalışıyorlar. Çocukluk dönemi en sık rastlanan uyku bozukluğu ise çocuğun uyku başlangıç saatindeki sapmalardır. Çocuğunda uyku sorunu olduğunu düşünen ebeveynler, çocuklarının 10 günlük uyku ve uyanıklık saatlerini not edip doktora başvurabilir. Bu, tanıyı önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu düzene göre, öncelikle çocukta uyku bozukluğuna neden olabilecek geniz eti, idrar yolu enfeksiyonu gibi fiziksel sorunları araştırılıyor. Sonraki adım ise çocuğun uyku süresinin ve zamanlarının uyku takvimine uyup uymadığı denetleniyor.

Kaynak: acibadem.com.tr

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.