Çocuğu Yalan Söylemeye İten Sebepler Nelerdir?

Çocuk yalan söylemeye neden ihtiyaç duyar? Aile, çocukta yalanın yerleşmemesi için neler yapabilir? İşte Çocuğu yalan söylemeye iten sebepler...

Çocuk tam olarak yedi yaşına gelinceye kadar, neyin doğru, neyin yalan olduğunu bilemez, yalanla gerçek arasındaki farkı anlayamaz.

Eğer bir çocuk yedi yaşından önce yalan söylemeye başlamışsa, onu buna iten bazı sebepler vardır. Çocuk bir şeylerden çekinip korkmasa, yalana başvurmak aklına gelmez. Çünkü çocuk, her şeyi olduğu görür ve gördüğü gibi aynen anlatır. O, henüz, neyin ayıp olduğunu veya neyin uygun olmadığını bilmez. Bu sebeple ailenin gizlediği her şeyi, çocuğun davranışlarından, sözlerinden anlayabilirsiniz.

ÇOCUK YALAN SÖYLEMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYAR?

Anne-babası tarafından cezalandırılmaktan korktuğu için,

Sevdiklerinin güvenini kaybetmemek için,

Ailede yalanın konuşulması ve çocuğun da bunu alışkanlık hâline getirmesi sebebiyle,

İstediği bir şeyi elde etmek için,

Kendini değersiz gibi hissettiği zamanlarda ilgi çekmek, takdir görmek için,

Anne-babanın sık sık çocuğunu başka çocuklarla kıyaslaması durumunda, kıyas yapılan kişiye benzeyebilmek adına, çocuk, yalana başvurabilir.

Gelişimsel olarak yalanın ne olduğunu tam olarak bilmediği için, anne-babanın, çocuğa verdikleri sözde durmamaları ya da olmuş bir şeyi örtbas etmek için yalana başvurmaları da çocuğa yalan konuşmayı öğretir. Bu konuyla ilgili daha birçok sebep sayılabilir.

AİLE, ÇOCUKTA YALANIN YERLEŞMEMESİ İÇİN NELER YAPABİLİR?

Bazen görmezden gelmeli.

Çocuğun yalan söylediğini bildiği hâlde aslâ ısrarcı olmamalı, sessiz kalmalı, yanlışına yanlış demek için beklemeli... Çünkü yalanını, doğru göstermek için daha bir sürü yalan söyleyecektir.

Çocuğu olduğu gibi sevmeli, kimseyle kıyaslamamalı.

Çocukla iyi bir iletişim kurmalı. Çocuk, anne-babasıyla, doğruyu söyleyebilecek rahatlığı yaşamalıdır.

Bazen utanç duygusu ile yalan söyler. Böyle durumlarda üzerinde durmamalı, ortamın havasını değiştirmek için espriler yapmalıdır.

Çocuk, ondan beklentinizin yüksek olduğunu biliyorsa ve gücü buna yetmiyorsa, yalana başvurmayı tek çare görebilir. Bu sebeple çocuğu rahat bırakın; onun kendisinden beklentilerini öğrenin, o yönde ona destek olalım.

Çocuklarımız bizim gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi gerçekleştirmek için yaratılmadı. Onların da rolleri var, rollerini oynayıp vazifelerini tamamlayacaklar.

Kaynak:

İslam ve İhsan

ÇOCUĞUN YALAN SÖYLEME NEDENLERİ

Çocuğun Yalan Söyleme Nedenleri

ÇOCUK TERBİYESİNDE 4 KURAL

Çocuk Terbiyesinde 4 Kural

İSLAM’DA ÇOCUK EĞİTİMİ

İslam’da Çocuk Eğitimi

PEYGAMBER EFENDİMİZ NASIL BİR BABAYDI?

Peygamber Efendimiz Nasıl Bir Babaydı?

ÇOCUĞA DİNİ EĞİTİM NASIL VERİLMELİ?

Çocuğa Dini Eğitim Nasıl Verilmeli?

3-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA DİNİ EĞİTİM

3-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Dini Eğitim

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.