“Cennetten Parçalar” Barındıran Sokullu Mehmet Paşa Camiî’nde İcazet Töreni Düzenlendi

30 hafızın icazet töreni, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camiî’nde gerçekleştirildi. Kabe’den alınan 4 parça Hacerül Esved’in de bulunduğu tarihi camide 30 hafızın icazetleri verildi. İcazet töreninde Kur’an okundu, hediyeler dağıtıldı.

Fatih Müftülüğü’ne bağlı Sokullu Şehit Mehmet Paşa Kur’an Kursu’nda hıfzını ikmal eden 30 hafızın icazet töreni, Sokullu Mehmet Paşa Camiî’nde gerçekleştirildi.

Dün öğle namazından önce başlayan törene Reisülkurrâ Mustafa Demirkan, Sokullu Kur’an Kursları İslami İlimler Derneği Başkanı İzzet Keleş, Fatih Müftüsü Hüseyin Baş, Sokullu Kur’an Kursları İslami İlimler Derneği Kurs Yöneticisi Olcay Tülüce, Mahmut Toptaş Hoca ve Sokullu Kur’an Kursları İslami İlimler Derneği kurucularından İsmail Şahin katıldı.

30 HAFIZ İCAZET ALDI

30 hafızın katıldığı icazet töreni Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Ayasofya Camiî İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya Camiî İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Sultanahmet Camiî İmam Hatibi Hasan Kara, Fatih Camiî İmam Hatibi Metin Çakar, Beyazıt Camiî İmam Hatibi Mehmet Duman, Nuruosmaniye Camiî İmam Hatibi Fatih Kaya ve KLÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Selçuk Arslan Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Törende konuşan İsmail Şahin, konuşmasına “1975’ten beri bizi yalnız bırakmayan. Malıyla, canıyla dualarıyla her zaman bizim yanımızda olan sevgili hayırseverler ve bunları doğuran sevgili anneler hoş geldiniz safa getirdiniz” sözleriyle başladı.

“EZAN OKUNURKEN DAVUL ZURNA ÇALIYORLARDI”

“Reisülkurramızın, müftümüzün hocamızın şereflendirdiği şu mübarek mekanda, Hacerül Esved’ten 4 parçanın olduğu şu mübarek mekanda bazı şeyleri bilin istiyorum” diyen Şahin, geçmişte camide ezan okunurken hemen yan tarafta bulunan Halk Evi’nden davul zurna seslerinin yükseldiğini belirtti.

Şahin, şöyle devam etti:

“1973 yılında Eminönü Müftülüğü’ne memur olarak geldim. Allah selamet versin kıble kısmında tekkemiz var. Bu tekkemiz 1968 yılında tamir edilmiş, ondan sonra Süleyman Demirel tarafından Eminönü Halk Evi’ne verilmiş. Buraya memurken geldiğim zaman namaz kılalım dedik, öğle ikindi namazları, Eminönü Halk Evi’nin halk oyuncuları tarafından davullar zurnalar çalınır ve ezanlar öyle okunurdu. Onun için şu tabloya ne kadar şükretsek az. Mimar Sinan’ın yadigarı olan tekkede mezar taşları kırılmış, üzerine beton dökülmüş ve o betonun üzerine bilerek ezan vakti her zaman bizleri rahatsız eder pozisyonda idiler. Çok şükür burası bereketli. Abdurrahman Gürses hocam, Gönenli Hocam, makamları cennet olsun. Gönenli hocam çarşamba günleri burada bayanlara ders verir. Buradan genç hoca adaylarına da seslenmek istiyorum. Din görevlisinin eline dernekçilerin eline mümkün mertebe para geçmesin, para olan yerde şeytan çok olur. Sakın ola ki parayla fazla ileri gitmeyin.”

Kaynak: Haber 7

İslam ve İhsan

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİÎ TARİHİ

Sokullu Mehmet Paşa Camiî Tarihi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.