CENNET VE CEMALULLAH’A GİDEN YOL

Cennet ve Cemâlullâh’a yol arayan ne yapmalıdır? Gideceği tek yol hangisidir? Cennete girmek istemeyenler kimler? İşte cevabı...

Yunus Emre Hazretleri buyurur:

Suçlu-suçsuz günahkâr, şefâat O’ndan umar;
Ol Cehennem’de yananlar, münkirin inkârıdır…

Cennet ve Cemâlullâh’a yol arayan, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in izini takip etmeye mecburdur. Zira bunun dışındaki bütün yollar, çıkmaz sokaktır. Nitekim bu hakîkati ifade sadedinde Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir gün ashâbına;

“–İstemeyenler müstesnâ, bütün ümmetim Cennet’e girecektir.” buyurmuştu.

Ashâb-ı kirâm hayretle:

“–Yâ Rasûlâllah! Cennet’e girmeyi kim istemez ki?” dediler.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“–Bana itaat eden Cennet’e girer. Bana karşı gelen de, Cennet’e girmek istemiyor demektir.” (Buhârî, İ’tisâm, 2)

O hâlde fırsat eldeyken, Allâh’a ve Rasûl’üne tam bir ittibâ gayretine girmek elzemdir. Zira âhirette Cehennem azâbını tadan kâfirler gibi, binbir pişmanlık içerisinde;

“Eyvah bize! Keşke Allâh’a itaat etseydik, Peygamber’e itaat etseydik” (el-Ahzâb, 66) diye hayıflanmanın, hiçbir faydası olmayacaktır.]

Rabbimiz cümlemizi; yüce Zât’ına sâlih bir kul, Habîb-i Ekrem’ine de lâyık bir ümmet eylesin. Efendimiz’in kadr u kıymetini idrâk edebilmeyi, O’nun Sünnet-i Seniyyesi üzere bir ömür sürmeyi, âhirette de şefaatine erebilmeyi, cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Âmîn!..

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Altınoluk Dergisi, 2019 – Kasım, Sayı: 405, Sayfa: 032

İSLAM'DA SÜNNETİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

İSLAM'DA SÜNNETİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

EHLİ SÜNNET VEL CEMAAT NEDİR?

SÜNNET VE SÜNNETULLAH NEDİR?

SÜNNET VE SÜNNETULLAH NEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle