Cambridge Camii 2018'de Açılacak

Dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer alan ve Londra’da bulunan Cambridge Üniversitesi'nin kampüsünde, Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde inşa edilen cami, 2018 yılı kasım ayında ibadete açılıyor.

Cambridge Camisi, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olacak, müştemilatında eğitim ve çocuk alanları da yer alacak. Çalışmalar tamamlandığında, içerisinde iki bin kişi ibadet edebilecek.

Cumhurbaşkanlığı ile yedi kıtada insanlığın hizmetinde olan, dünyanın en ücra köşelerine ezan sesini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde inşa edilen cami, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olacak. Çalışmalar tamamlandığında, iki bin kişinin ibadet edebileceği caminin müştemilatında, eğitim ve çocuk alanları da bulunacak. Ayrıca Müslüman ve gayrimüslim topluluklar tarafından kullanılmak üzere, sohbet hane ve toplantı odaları da inşa edilecek.

Cami için başlatılan girişime öncülük eden isimler arasında yer alan, dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam ve beraberindeki heyet, cami hakkında son görüşmeleri yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından Yusuf İslam ve beraberindeki heyet, Mehmet Görmez başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Erdoğan’a Cambridge Camii ile ilgili bilgi verildi. Erdoğan, yıllar önce müslüman olan İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ı kabulüne ilişkin fotoğrafı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

"Sevgili kardeşim Yusuf, külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye’ye hoşgeldin." dedi. İngiliz müzisyen Yusuf İslam’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını retweet  etti.

Kaynak: TRT Diyanet

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.