Bitlis’te Yaşlı ve Kimsesizler İçin Eve Yemek Hizmeti

Bitlis Belediyesi, tespit edilen ihtiyaç sahibi 20 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa günde iki öğün, adrese teslim yemek hizmeti veriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, Sosyal Belediyecilik kapsamında kentte yaşlı ve kimsesiz vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Bitlis Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ekiplerce kent merkezinde yapılan çalışmalarda tespit edilen 20 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa, hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin günde iki öğün adreslerine teslim edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yapılan çalışmaya ilişkin, vatandaşlara hizmet götürme konusunda kendini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

“VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDUR OLMASINA GÖNLÜMÜZ RAZI DEĞİL”

Kent merkezinde yapılabilecek en önemli hizmetlerden birinin, yaşlı ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlara yardım eli uzatmak olduğunu kaydeden Ustaoğlu, şöyle dedi:

“Belediye personellerimizce, mahallelerdeki yaşlı ve kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlarımızın tespit çalışmaları sürdürülüyor. İlk etapta 20 kişiye günde iki öğün olmak üzere üç çeşit sıcak yemek götürülerek adreslerinde teslim ediliyor. Yemekler hijyenik bir ortamda pişiriliyor. Belediye olarak yaşlı ve ihtiyaçlarını karşılayamayacak vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Bu durumda olan vatandaşlarımızın mağdur olmasına gönlümüz razı değil. Devletimizin verdiği imkanları vatandaşımıza sunuyoruz. En ücra noktaya kadar bu hizmetlerimizi götüreceğiz.”

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.