Bebek ve Çocuklarda Böbrek Taşı Neden Olur?

Bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan böbrek taşı oluşumu neden olur, tedavisi var mı?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, böbrek rahatsızlıklarının son dönemlerde bebek ve çocuklarda da arttığını, bu açıdan anne ve babaların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Böbrek taşlarının da sadece erişkinlerde görüldüğüne ilişkin yanlış bir inanış olduğunu aktaran Çivilibal, şöyle konuştu:

“Böbrek taşları daha çok erişkin hastalığı gibi algılanmasına rağmen, bebeklik dönemi dahil tüm çocuklarda rastlanan ve görülme sıklığı giderek artan bir hastalıktır. Bebek ve çocukların yaşam kalitesini düşüren rahatsızlık, önlem alınmaması halinde ciddi ve geri dönüşümsüz böbrek bozukluklarına yol açabiliyor ve bu konuda ebeveynlerin uyanık olması gerekiyor.”

Çivilibal, böbreklerin en önemli görevinin, vücuttaki zararlı atık maddeleri süzerek, idrar yoluyla atmak olduğunu dile getirdi.

Böbreklerin ayrıca vücut için gerekli olan bazı minerallerin de dengede tutulmasını sağladığını aktaran Çivilibal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çeşitli nedenlerle bozulan bu denge, idrar yollarında önce kristal, ardından böbrek taşlarının oluşmasına yol açar. Son yıllarda bebeklik ve çocukluk çağlarında daha sık böbrek taşları görülmeye başladı. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi hareketsiz yaşam, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve uygunsuz ilaç kullanımı gibi hastalığa neden olan olumsuz koşulların artışıdır. İkincisi ise çözünürlüğü yüksek ultrasonografi cihazlarının kullanıma girmesiyle önceki yıllarda saptanamayan minik taşların daha kolay belirlenebilmesidir. Doğumsal veya sonradan gelişen çeşitli anatomik bozukluklar veya idrar yolu enfeksiyonları da böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlar. Genetik yatkınlık da böbrek taşı oluşumunda çok önemli bir faktördür.”

Çivilibal, ayrıca hazır bebek maması tüketimi, taş oluşturan iyonların idrarda yüksek oranda bulunması, yanlış beslenme alışkanlıkları ve uygunsuz ilaç kullanımının da taş oluşumunu artıran nedenler arasında olduğunu ifade etti.

BÖBREK TAŞI YAPAN YİYECEKLER

Bebek ve çocukların hazır gıdalardan uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Çivilibal, şöyle devam etti:

“Böbrek taşı olan çocukların beslenmesi, taşın cinsine ve hastanın idrar tetkiklerine göre belirlenmektedir. Cips, kraker, çerez gibi hazır gıdalar çikolata, çay, kahve gibi çocuk beslenmesinde yer almaması gereken yiyecek ve içecekler taş oluşumuna zemin hazırladığı için bunların, her tür taşlı hasta tarafından az miktarda tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca böbrekten atılan ilaçların idrarda çözünürlüğü önce bir çökelti oluşturup ardından taş oluşumuna yol açabiliyor. Bazı ilaçlarsa taş oluşumunu kolaylaştıran maddelerin idrarla atılımını artırarak böbrek taşlarına neden oluyor. D vitamininin yaşamın ilk yılında rutin olarak kullanılmasının ardından yanlış uygulamalarla alımı vitamin zehirlenmelerine ve kan ile idrarda kalsiyum artışı kaynaklı böbrek taşı gelişimine yol açabiliyor. C vitamini de idrarda okzalat atılımını artırarak, böbrek taşlarına neden olabiliyor.”

ÇOCUKLARDAKİ ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞINDA TEDAVİ AŞAMALARI

Çivilibal, taş oluşumuna zemin hazırlayabilen ilaçlar da olduğunu ifade ederek, “Uygunsuz ve düzensiz kullanılan mide asidini azaltıcı ilaçlar yani anti-asitler, kalsiyum, D vitamini, C vitamini, kortizon, bazı antibiyotikler, idrar sökücüler, taş oluşumuna zemin hazırlayabilen ilaçlardır.” diye konuştu.

Böbrek hastalıklarında, tedavinin 3 temel aşaması olduğunu aktaran Çivilibal, şunları kaydetti:

“Çocuklardaki üriner sistem taş hastalığında üç temel tedavi aşaması mevcuttur. Bunlardan birincisi akut problemlerde acil tedavi, ağrının giderilmesi, iyi hidrasyon sağlanması ve varsa üriner enfeksiyonun tedavi edilmesidir. İkincisi girişimsel cerrahiyle taşın uzaklaştırılması, taş kırma (ESWL), endoskopik yöntemler ve açık cerrahi uygulamalardır. Üçüncüsü ise izlem ve koruyucu tedaviyle yeni taş oluşumunun engellenmesi, bol su, kısıtlı tuz, potasyum içeriği zengin sebze ve meyve tüketmek, aşırı hayvansal proteinin tüketimine dikkat etmek ve gerekli hallerde ilaç tedavileri ve limonata, portakal suyu gibi içeceklerle idrarın alkalileştirilmesidir.”

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.