Batı Medyası İki Yüzlü ve Zulme Ortak

Analizlere göre, ABD’deki büyük gazetelerı̇n Gazze’deki savaşla ilgili haberleri çoğunlukla İsrail'i destekliyor.

ABD merkezli haber kuruluşu The Intercept’in 9 Ocak’ta yayımladığı raporda, New York Times, Washington Post ve Los Angeles Times gibi önde gelen gazetelerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Filistinlilere yönelik ön yargılı haber yaptığı belirtildi.

ABD’de yüksek tirajlı gazeteler haberlerinde, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk 6 haftasında, 6 binden fazlası çocuk, 14 bin 800 Filistinlinin öldürülmesine rağmen İsrail'in söylemlerine yakın tavır sergilediği kaydedildi.

Söz konusu gazetelerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin binden fazla haberinin incelendiği, bazı anahtar kelimeler ve bunların hangi bağlamda kullanıldıklarının hesaplandığı raporda, İsrailli ölümlerinin orantısız şekilde vurgulandığı ve duygusal bir dille okuyucuya aktarıldığı görüldü.

“Filistinlilerin Değil İsraillilerin Kıyımı"

Raporda, “New York Times, Washington Post ve Los Angeles Times'da ‘İsrailli’ ya da ‘İsrail’ kelimeleri, ölen Filistinlilerin sayısı ölen İsrailli sayısını aşsa bile ‘Filistinli’ ya da benzerlerinden daha fazla yer almaktadır. Her iki Filistinli ölümüne karşılık Filistinlilerden bir kez bahsedilmektedir. Her İsrailli ölümünde ise İsraillilerden 8 kez bahsedildi. Bu oran ölüm başına Filistinlilerinkinden 16 kat fazla.” değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca raporda “Filistinlilerin Değil İsraillilerin Kıyımı" başlığıyla yayımlanan grafikte, sivillerin öldürülmesine ilişkin "kıyım, katliam ve dehşet verici" gibi duygusal ifadelerin büyük çoğunlukla yalnızca Filistinliler tarafından öldürülen İsrailliler için kullanıldığı kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

“’Kıyım’ ifadesi editörler ve muhabirler tarafından İsraillilerin Filistinlilerce öldürülmesini tanımlamak için 60'a 1, ‘katliam’ sözcüğü ise İsraillilerin Filistinlilerce öldürülmesini tanımlamak için 125'e 2 oranında kullanılmıştır. ‘Korkunç’ kelimesi ise İsraillilerin Filistinlilerce öldürülmesini tanımlamak için 36'ya 4 oranında kullanılmıştır.”

“Manşetlerde "çocuk" kelimesine çok az yer veriliyor”

Çocuklar ve gazetecilerle ilgili manşetlerin de incelendiği raporda, çalışmada yer alan 1100'den fazla haberden sadece 2’sinin başlığında Gazzeli çocuklarla ilgili "çocuk" kelimesi geçtiği vurgulandı. Raporda, genç İsraillilerden çocuk olarak bahsedilirken genç Filistinlilerin 18 yaşın altındaki kişiler olarak tanımlandığına dikkati çekildi.

Raporda, Gazze’deki savaşın ABD'de nefrete dönüşmesi konusunda, antisemitik saldırılara Müslümanlara yönelik olanlardan daha fazla ilgi gösterildiği vurgulandı. Genel olarak Müslümanları ve Arapları hedef alan ırkçılık yerine Yahudilere yönelik ırkçılığa odaklanıldığına değinilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“New York Times, Washington Post ve Los Angeles Times antisemitizmden 549 kez bahsedilirken, İslamofobiye 79 kez değinildi. Çalışma yapılırken hem antisemitizm hem de Müslüman karşıtı ırkçılığın çok sayıda kayda değer örneği gerçekleşmesine rağmen ayrımcılıktan bahsedilenlerin yüzde 87'si antisemitizmle, yüzde 13’ü ise İslamofobiyle ilgiliydi.”

Raporda, büyük gazetelerde ve ana akım televizyon haberlerinde yer alan taraflı yayınların, savaşa ilişkin genel algıları etkilediğinin ve izleyicileri çatışmaya ilişkin çarpık bakış açısına yönlendirdiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.