Bankalar Kapalıyken Kurban Bağışı Nasıl Yapabilirsiniz?

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı kurban kayıtları bayramın 2. günü saat 17:00’ a kadar devam ediyor.

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı, bayramın 2. günü saat 17:00’ a kadar kurban kayıtlarına devam ediyor. Vakıftan yapılan açıklamada; bayram dolayısıyla bankalar kapandıktan (09.09.2016 Cuma saat 17.30) sonra yapılan eft/havale/bankamatik işlemlerini görme imkânı olmadığı için banka yolu ile yurtdışı kurban ücreti gönderilmemesi gerektiği belirtildi.

Yalnız bu sayfa üzerinden kredi kartıyla 2. gün akşam saat 17.00'a kadar kurban ödemesi yapılabilir.

İSTANBUL'DA KURBAN BAĞIŞI YAPMAK İSTEYENLER

İstanbul’da ikamet edenler için Üsküdar ve Çamlıca’daki merkezlerimizden de kurban ödemesi yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 428 39 60 Dahili: 250

2016 Yılı Yurtdışı Vacip Kurban bedeli 450 TL olarak belirlenmiştir.

Hüdayi Vakfı vasıtası ile vacip kurbanlarınızı Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş  (Arakan), Bosna-Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Dağıstan, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler-Moro, Filistin-Gazze, Gana, Gürcistan, Hindistan, Irak, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kosova, Makedonya, Mali, Meksika, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan (Sancak Bölgesi), Somali, Sudan, Suriye, Tacikistan, Tanzanya, Uganda, Yunanistan (Batı Trakya) gibi muhtelif ülkelerde kesitirerek ihtiyaç sahiplerini sevindirebilirsiniz.

Kurban bağışı yapmak için tıklayınız

2016_Kurban_Afisi

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.