Bana Bir Masal Anlat Dede

Çekmeköy Belediyesi, Darülaceze Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, Çekmeköy'de yaşayan ya da Darülaceze'de hayatını devam ettiren dede ve nineler anaokulu öğrencilerine masal anlatacak.

Çekmeköy Belediyesi, Darülaceze Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Dede Bana Masal Anlat" projesi, dede ve ninelerle anaokulu öğrencilerini bir araya getirecek.

Çekmeköy'de bakıma muhtaç yaşlılar için yapılması planlanan 150 bin metrekarelik sosyal kompleksin tanıtıldığı sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Darülaceze Başkanı Cebeci de kurum olarak projede yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çekmeköy'de yapılması planlanan kompleksin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde projelendirildiğini belirten Cebeci, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu projenin en kısa zamanda temel atma ve bitirilme tarihi belirlenecektir. Kurum olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz ise ailelerin, çocuk yetiştirirken onlara iyi bir gelecek hazırlamak kadar manevi değerleri de aşılaması gerektiğini vurgulayarak, "Her birimiz evlatlarımızın iyi yetişmesi için mücadele ediyoruz ama bu yeterli değil. Sonrasında başının ucundan ayrılmadığımız, üzerine titrediğimiz o evlatlarımız, o annelerimize, ninelerimize, dedelerimize 5 metrekare evlerimizde yer ayıramıyor. Anne ve babalara diyorum ki evlatlarınızı iyi yetiştirin ama onlara manevi ilmi de verin." ifadelerini kullandı.

Poyraz, yaşlılarla gençlerin bir arada olduğu geniş ailelerden çekirdek ailelere dönüşüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Torun ve evlat sevgisi çeken büyüklerimizi çocuklarla buluşturacak ve masal dinleme güzelliğini çocuklarımıza yaşatacağız. Bir çocuk, geniş aile içinde yaşarsa, büyüklerinin duasını alırsa gelecekte daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Onun için bu projeyi başlattık. Bu vesileyle belki büyüklerimizin duasını alacağız. Projede katkısı olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin de bakanlık olarak aile büyüklerinin bir arada olduğu geniş aile modeline önem verdiklerini vurgulayarak, "Dede ve torun arasında çok kıymetli bir bağ vardır. Torun bazen babasıyla kuramadığı ilişkiyi dedesiyle kurabilir. Dedelerimiz ve ninelerimiz bizim hiç eksik olmayacak ulu çınarlarımızdır. Ne yapsak dede ve ninelerimizin üzerimizdeki haklarını ödeyemeyiz. Maalesef günümüz toplumlarında dede, torun, baba birbirlerinden uzaklaşabilmektedir. Buna asla müsaade etmemeliyiz." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında anaokullarında masal anlatacak Darülaceze sakinleri Füsun Kasnak ve Fikret Karabulut da birer konuşma yaparak, katılımcılarla duygularını paylaştı. Tanıtım töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

3 NESİL BİR ARAYA GELİYOR

Çekmeköy Belediyesi, Darülaceze Başkanlığı ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen projede, 60 yaş üstü dede ve nineler, ilçedeki devlet anaokullarını ziyaret ederek, çocuklara masal ve hikaye anlatacak.

Nesillerin buluşturulmasının hedeflendiği projede, dede-torun ilişkisini unutturan çekirdek ailelerde büyüyen çocuklara, Türk kültüründe var olan yaşlılara saygının önemini hissettirmek amaçlanıyor.

Çekmeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projede, çocuklarla buluşmak isteyen ve anlatacak hikayeleri olan, Çekmeköy'de yaşayan ya da Darülaceze'de hayatını devam ettiren 60 yaş üstü dede ve ninelerden oluşan 30 kişi belirlendi.

Bu ekipte yer alan dede ve nineler, belirlenen gün ve saatte, kendileri için tespit edilen anaokulunu ziyaret ederek, çocuklara masal ve hikayeler anlatacak.

Çocuklarla buluşmalar kayıt altına alınarak, proje sonunda belgesel ve masal kitapları da hazırlanacak.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.