Asırlık Yaşına Rağmen Kur'an Okumayı Öğreniyor

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Nazmiye Candemir, ilçe müftülüğünce açılan kursta Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

Amasyalı Nazmiye nine 91 yaşında Kur'an okumayı öğreniyor.

İlerleyen yaşına rağmen bir yıldır düzenli olarak her gün Hamamözü İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Kız Kur'an Kursu'na giden Nazmiye Candemir, azmiyle örnek oluyor.

Candemir, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Kur'an öğrenmeye çok hevesi olduğunu dile getiren Candemir, "Fakat bizim o zaman işlerimiz çoktu, böyle imkanlar yoktu, okuyamadık. 50-60 yaşından sonra hevesim vardı, okumaya başladım. Kayınım da biraz okuyordu. 'Sen bize öğretmenlik yap' dedik. Çok kalabalık bir aileydik, işler bitince bir iki sayfa okumaya çalışırdım. Şimdi de buraya geliyorum, hocamızdan öğreniyorum." dedi.

Çocukluğunda okula da gidemediğini dile getiren Candemir, şunları kaydetti:

"Okula göndermediler bizi. Küçükken babam öldü, annem dul kaldı. Şimdiki gibi aylık veren yoktu. Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok seviyorum. Elimden hiç bırakmıyorum. Kur'an okumasam hiç rahat edemiyorum. Sürekli okuyorum, Allah kabul etsin, bildiğim kadar okuyorum. Herkese Kur'an okumalarını tavsiye ediyorum. Torunlarıma söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. 'Allah' deyin, 'Bismillah' deyin. Allah'ım beni Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın, çok severek okuyorum."

İlçe Müftüsü Nazım Tophan ise tüm kurumlarında yaygın eğitim hizmeti verildiğini belirterek, "Tüm halkımıza Kur'an-ı Kerim öğretme noktasında hazır şekilde bekliyoruz. Bunlardan birisi de Nazmiye Candemir teyzemiz. İlerleyen yaşına rağmen azmi ve gayreti, bizim için bir ekstra motivasyon sebebi oldu. 91 yaşında olmasına rağmen Kur'an öğrenme azmi ve sevgisinden feragat etmeden her gün kursumuza geliyor. Dersini alıp gidiyor. Etrafındaki kardeşlerimize de güzel örnek teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.