Arnavutluk’taki Kurşunlu Camii Restore Ediliyor

Arnavutluk’un İşkodra şehrindeki Osmanlı döneminden kalma Kurşunlu Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra ibadete açılacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Ocak 2021’de Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti tarafından imzalanan protokol kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğiyle restore edilecek camide çalışmalar devam ediyor.

İŞKODRA KURŞUNLU CAMİSİ RESTORE EDİLECEK

Bölgedeki nehirlere açılan sulama kanallarının meydana getirdiği taşkınlar yüzünden avlusundaki Osmanlı kabirleri haftalarca sular altında kalan Kurşunlu Camisi’nde geniş çaplı çalışma yapılacak.

Mimari bütünlüğünü koruyan fakat taşkınların da etkisiyle giderek metruk hale gelen Kurşunlu Camisi’nin kurşun örtüsü yenilenecek, derz, sıva işleri, minber ve ahşap işleri yapılacak.

İşkodra Kültürel Miras Bölge Müdürü Besara Podgorica, projenin, taşkın önleme sisteminin inşası ve restorasyon çalışması olmak üzere iki safhadan oluştuğunu ifade etti.

Kurşunlu Camisi’nin, Arnavutluk genelinde kültürel miras bağlamında tarihi değerlere sahip en önemli eserlerden biri olduğunun altını çizen Podgorica, “Proje, Ulusal Nesnel Miras Konseyi’nden restorasyon noktasında yeşil ışık aldı. Cami avlusu ve çevresi, ışıklandırma sistemi, caminin yeniden dikilmesi, iç ve dış cephenin restorasyonu öngörülüyor.” diye konuştu.

İlk safhada, sel ve taşkınlardan caminin korunması amacıyla bir taşkın önleme sisteminin inşa edileceğini anlatan Podgorica, bu çalışmanın Türk ve Arnavut şirketlerce ortaklaşa yapılacağını belirtti.

Şantiyenin altı ay içinde kurulup restorasyon çalışmalarının başlamasını beklediklerini ifade eden Podgorica, restore edildikten sonra bu caminin İşkodra’da bir turizm destinasyonu haline de geleceğini vurguladı.

İŞKODRA KURŞUNLU CAMİSİ NE ZAMAN YAPILDI?

Buşatlı Mehmet Paşa tarafından 1773-1774’te inşa edilen bu Osmanlı camisi, uzun yıllar ülkenin en büyük camisi olarak hizmet verdi.

Rozava Kalesi’nin aşağı eteklerinde, Drini, Kir ve Boyna nehirlerinin kesiştiği noktada, bugünkü kent merkezinin güneydoğusunda yer alan cami, 1948’de kültürel anıt ilan edildi.

Kurşunlu Camisi, Arnavutluk’taki halen en büyük cami olması ve revaklı harim avlusu olan tek cami örneğini teşkil etmesi açısından diğer camilerden farklı konumlandırılıyor.

Bütünüyle taştan inşa edilmiş olan camide dikkati çeken yapılardan biri de yapıya sonradan eklendiği anlaşılan dikdörtgen planlı ve güneybatı cephesi iki yuvarlak kemer açıklıklı türbesi.

Kurşunlu Camisi, inşa edilişinden bugüne kadar geçen sürede, birtakım yapısal ve mimari değişikliklere uğradı ve çeşitli dönemlerde atıl kaldı.

Arnavutluk’ta dinin resmen yasaklandığı 1967’de minaresi de yıkılan cami, belirli dönemlerde hizmet vermiyordu. Komünizm döneminin sona ermesinin ardından cami, Kasım 1990’da kapılarını tekrar ibadete açtı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.