Arnavutluk'ta 70 Yıl Aradan Sonra İlk Hafızlar Yetişti

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.

İşkodra Hafızlık Merkezi mezunu 13 kişi için Parruca Camisi'nde yaklaşık 70 yıl aradan sonra düzenlenen ilk icazet törenine, Türkiye'den kanaat önderi Osman Nuri Topbaş, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Topbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ın Allah'ın rehberlik için insanlığa gönderdiği bir eser olduğunu söyledi.

"KUR'AN-I KERİM, BÜTÜN İNSANLIĞA GÖNDERİLMİŞ OLAN İLAHİ BİR HİDAYET MEKTUBUDUR.”

Bugünün, Arnavutluk'un eski günlerine dönüş günü olması temennisinde bulunan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilmiş olan ilahi bir hidayet mektubudur. Cenab-ı Hakk'ın kullarına mektubudur Kur'an-ı Kerim. Kainatın ilahi ders kitabı, bir beyan mucizesi, fermanı ilahi, ölüm gerçeğini güzelleştiren, ruha gıdadır, feyiz kaynağıdır, her insana en alt kademeden en üst kademeye kadar bir üsve-i hasene, örnek bir karakteri teşkil eder."

İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Hafızlık Merkezi'nin kurulmasının üzerinden sadece iki yıl geçtiğini anımsatarak, merkezin ilk 13 hafızının mezuniyet törenine katılmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Arnavutluk'a dünyadaki en onurlu ve değerli kelime olan Allah'ın sözünü hıfz eden 13 Kuran koruyucusunun eklendiğini belirten Seferaj, "Atalarımızın güzel geleneğini yeniden canlandırarak, Kur'an'ın mesajını iletme emaneti, değerli Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin arzusuydu." dedi.

Arnavutluk'un farklı şehirlerinden olan 13 hafızdan en büyüğü 24, en küçüğü 13 yaşında.

İstanbul merkezli Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı destekleriyle İşkodra merkezli İstanbul Derneğince ülkede komünizmin yıkılmasından sonra açılan ilk hafızlık merkezi olan İşkodra Hafızlık Merkezi, 2017'de faaliyete geçti.

Kaynak: AA

KUR’AN ÖĞRENMEK İSTİYORUM

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.