ALLAH TEÂLÂ'NIN EN BÜYÜK HEDİYESİ

Kurʼân-ı Kerîm, bir ucu Allâhʼın kudret elinde, diğer ucu bizlere uzatılmış en sağlam iptir. Hakkʼa yakınlığın yolu ona sımsıkı sarılmaktır.

İnsanoğlu yaratılış itibârıyla tefekküre meyyâldir. Fakat insan aklını nefsânî hesapların dar hudutlarından kurtarıp hakka ve hayra yönlendirecek bir rehbere ihtiyaç vardır. En emin rehber ve kılavuz ise Allâh’ın kitâbı Kur’ân-ı Kerîm ve onun fiilî bir tefsiri olan Rasûlullah -sallâllahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’dir.

Bilhassa insanlığa rahmet olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerîm, gönül ehli mü’minler için tefekkür dünyasının derinliklerine açılan ihtişamlı bir kapıdır. Engin bir tefekkür ufkudur. Yerin-göğün lisânıdır. Rûha gıdâ olan hikmetli beyanlarıyla sonsuz bir feyiz hazinesidir. İnsana lûtfedilen bir beyan mûcizesidir.

KUR'ÂN-I KERÎM İNSAN VE KÂİNATIN ŞERHİDİR

Kur’ân-ı Kerîm, insan ve kâinâtın şerhidir. Kâinat, insan ve Kur’ân, birbirine bağlı ve birbirini en güzel şekilde şerh eden üç âlemdir. Kur’ân’da derinleşen, kendini ve Rabbinin lûtuflarını okur; kâinâtın hikmet sayfalarını çevirmeye başlar. Nice ilâhî sırlar ona ayân olur. Kalbinden ötelere pencereler açılır.

İnsanoğlunu mânen helâke sürükleyen nefsânî ve hodgâm duyguların ilâcı, Kur’ân’dadır. İnsanı hayvanlardan daha aşağı bir duruma düşüren iffetsizlikten kurtulmanın çâresi de Kur’ân’dadır. Adâlet hislerinin zulme dönüşmemesi için alınacak tedbir, yine Kur’ân’dadır. Hâsılı, insanoğlunun her hâlükârda muhtaç olduğu en büyük saâdet reçetesi, ancak Kur’ân-ı Kerîm’dedir.

Kur’ân-diyedir. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

“Rahmân, Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyânı öğretti.” (er-Rahmân, 1-4)

Cenâb-ı Hak, sonsuz rahmetinin büyük bir tecellîsi olarak insana Kur’ân’ı tâlîm edip bu vesîleyle ona nice sır ve hikmetler lûtfetmiştir. O hâlde insan, Kur’ân’ı öğrenip o ilâhî tâlimatlar içinde evvelâ iç âlemini inkişâf ettirmeli, sonra da her hâl ve hareketiyle âdeta canlı bir Kur’ân olabilmenin gayreti içinde bulunmalıdır. Daha sonra da onu, fasih ve belâğatli bir lisân ile bütün insanlığa ulaştırmaya çalışmalıdır.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle