ALLAH RESÛLÜ İLE BERABER OLABİLMEK

Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizʼle beraber olmayan her devir, câhiliye…

Oʼnunla birlikte çarpmayan her yürek zâlim…

Oʼnu takdir edemeyen her vicdan, kör ve kapkara…

Oʼnun âb-ı hayat katreleri olan hayat ölçülerine her zaman muhtacız. Şu âhirzaman hengâmında, her geçen gün, bir önceki günden daha fazla muhtacız…

CENNETTE PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU OLMAK

Evlâtlarımızı O’nun yetiştirdiği gibi; O’nun beğendiği, sevdiği, tasvip ettiği gibi yetiştirmemiz de, bizi Allah Rasûlü ile inşâallah cennette komşu eyleyecektir. Bu uğurda yorulmak, vakit ayırmak, fedâkârlıklar göstermek, nefsimizin hoşuna gidecek bazı şeylerden vazgeçmek, nefsimiz yerine evlâtlarımızı tercih etmek, Allah ve Rasûlü’nün hoşnutluğuna ermeye vesile olacaktır.

Ashâb-ı kiram, O’nunla sadece mekân ve zaman plânında beraber olmadı; kalp, zihin, ahlâk ve davranış plânında da O’nun varlığında fânî oldular. Böylece inşâallah O’nunla cennette de beraber olma şerefine nâil oldular.

ALLAH RESÛLÜ İLE BERABER OLABİLMEK

Bizim de gayemiz; dünyada zâhiren ayrı düştüğümüz Allah Rasûlü ile, dünyada kalp plânında yakın ve beraber olabilmek yolunda bütün gayretimizi sarf etmek, böylece âhirette de maiyyet ve akrabiyyete, O’nun komşuluğuna nâil olabilmek olmalıdır.

Bizim de hedefimiz; muhabbetimizi yanlış adreslerden korumak, irademizi Efendimiz’in irâdesine râm etmek, gönlümüzü, zihnimizi, ahlâkımızı, ibâdetimizi, muâmelâtımızı O’na göre ayarlamak, ez-cümle Efendimiz gibi canlı birer Kur’ân olarak yaşayabilmenin gayreti içinde olmak olmalıdır. Kur’ân’ın, İslâm’ın ve Efendimiz’in güzelliklerini yansıtan birer ayna vazifesi görmek tek endişemiz olmalıdır.

Yâ Rabbî! Kalplerimize Zâtına yakınlık ve Fahr-i Kâinât Efendimiz ile beraberlik vesilelerini sevdir ve onları yaşamamızı nasîb eyle!..

Bizleri cennette Habîbine komşuluk şerefine nâil olan bahtiyar kullarından eyle…

Âmîn!..

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2011 Ay: Mayıs Sayı: 75

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle