Ahseni Takvim Ne Demek?

Ahsen-i takvîm: En güzel ve mükemmel şekil. İkinci olarak da "insan" anlamlarına gelir.

AHSENİ TAKVİM KELİMESİNE ÖRNEK

Biz âciz kullarını yoktan var eden, insanoğlunu bütün mahlûkat içinde zirve teşkil edecek bir sûrette “ahsen-i takvîm” üzere yaratan, ona rûhundan üfleyerek ulvîliklere yükselme istîdâdı bahşeden, gönderdiği hidâyet rehberi kitap ve peygamberlerle bizleri hakka ve hayra istikâmetlendiren Allah Teâlâʼya, sonsuz hamd ü senâlar olsun!

*****

Cenâb-ı Hak biz kullarını, meccânen (hiçbir bedel ödemediğimiz hâlde) “ahsen-i takvîm”, yani en güzel kıvamda ve İslâm fıtratı üzere yarattı. Fakat bizleri imtihan etmek için; “takvâ”ya da “fücûr”a da, yani hayra da şerre de, sevâba da günaha da meyledebilecek vasıfta bir “nefs” ile donattı.

*****

Dünya ve âhiret saâdetini kazanma gayreti içinde olan her insan, gönlünü Kur’ân’ın feyz ve rûhâniyeti ile doldurmaya mecburdur. Çünkü gönül, Kur’ân ile yoğrulduğu nisbette «ahsen-i takvîm»e, yani en güzel yaratılış sırrına nâil olur. Kur’ân’ın sonsuz hikmetlerinden, ancak canlı bir Kur’ân olarak yaşarsa nasip almaya başlar. İnsan, bu sâyede fıtratındaki menfîlikleri köreltir. Rabbinin lutfettiği meziyetleri inkişâf ettirerek fazîletler ve güzellikler menbaı hâline gelir.

*****

Ashâb-ı kirâm, nasıl bir lezzet aldılar ki, her şeylerinden vazgeçtiler. “Canım, malım Sana fedâ olsun Yâ Rasûlâllah. Sen yeter ki emret. Yeter ki Sen’in gönlünde yerimiz olsun.” dediler. İşte Ashâb-ı kirâm, birer “ahsen-i takvîm” insanı idiler.

*****

Kendi mertebesini bilmeli! Allâh’ın lutfettiği sayısız nîmetlerden, bilhassa “ahsen-i takvîm” sırrından haberdar olmalı! Gelip geçici ve bir türlü tatmin edilemeyen zevklere esir düşmemeli! Neşeyi nefsânî arzularda ve fanî sevgililerde aramamalı! Her şeyi kendinde, kendi gönlünde aramalı!

KUR'AN'I KERİM'DEN AHSENİ TAKVİM KELİMESİNE ÖRNEK

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Türkçe Okunuşu: Lekad halaknâl insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).

Anlamı: “Biz, insanı ahsen-i takvim üzere yarattık.” (et-Tîn,4)

AHSENİ TAKVİM SIRRI

https://www.islamveihsan.com/ahsen-i-takvim-sirri.html

AHSENİ TAKVİM NEDİR? AHSENİ TAKVİM'İ NASIL ANLAMALIYIZ?

https://www.islamveihsan.com/ahsen-i-takvim-nedir-ahsen-i-takvimi-nasil-anlamaliyiz.html

EN GÜZEL İNSAN PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) - VİDEO

İNSAN-I KAMİL OLMANIN YOLLARI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle