30 Farklı Ülkeden 400 Öğrenci İftar Sofrasında Buluştu

Türkiye’ye okumaya gelen 30 farklı ülkeden 400'e yakın yabancı öğrenci  düzenlenen iftar programında biraraya geldi beraber oruç açtı.

Ümraniye Belediyesi'nin öncülüğünde Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKID), Aziz Mahmud Hüdai Vakfı, Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği ile Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği’nin katkılarıyla 30 farklı ülkeden 400 gencin katıldığı kardeşlik iftarı Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşti. İftar programına Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir ve misafir öğrenciler katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye’mizin çeşitli STK’larda kalan bilhassa Afrika ve bizim Türkmenistan gibi ülkelerden gelen öğrencilerimiz Arnavutluk’tan var, Makedonya’dan var 30 ayrı ülkeden geldiler. Bir kısmı Türkçe öğreniyorlar bir kısmı üniversitelere devam ediyorlar. Hem o yurtlarda kalıyorlar. Biz de bunları burada misafir ettik hem de kaynaşsınlar diye. Ümraniye Belediyemiz olarakkendilerini misafir ediyoruz bu akşam iftarlar bizden. Onlarla muhabbet sohbet ediyoruz dertlerini dinliyoruz biz onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Kardeş ülke oldukları için hepsine. Bunlar ülkemizde 5 yıl 6 yıl okuyorlar misafir oluyorlar kendi ülkelerine gidiyorlar kendi dallarında da oralarda hizmet ediyorlar biz bundan çok memnunuz. Bu bir gönül köprüsü, fikir köprüsü. Bundan yüz sene evvel bu iletişim vardı fakat biliyorsunuz bir kesintiye uğradı şimdi ise tekrar AK Parti iktidarıyla 15-20 senedir bu köprü kuruldu. Oradaki öğrenciler buraya geliyorlar burada okuyorlar tekrar ülkelerine gidip hizmet ediyorlar. Bençok teşekkür ediyorum bu hizmetleri yapan STK’larımıza. Biz her zaman bunların yanındayız bunlar da kardeş ülkenin çocukları öğrencileri bizim kendi öğrencilerimiz gibi. Bugün Ramazanı şerifin 6’ncı günü ben Ümraniye’nin bilhassa Ümraniye halkının İstanbul’un Türkiye’nin bütün İslam aleminin ramazanı şerifini tebrik ediyorum. Cenabı Hak tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlar dergahında kabul etsin inşallah. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesine kavuşmayı ve daha sonra da bayram yapmayı nasip etsin. Kardeşliğimiz birliğimiz daim olsun hep beraber Türkiyeli olalım diyorum." dedi.

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.