2024 Yılı Hac Yolculuğu Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizesinde ilk hac kafilesi Ankara ve İstanbul'dan yola çıkıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen organizasyon kapsamında Türkiye'den yaklaşık 85 bin civarındaki hacı adayı kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.

2024 yılı hac döneminin ilk kafilesi 9 Mayıs Perşembe Ankara ve İstanbul'dan yola çıkıyor.

Konuya dair Diyanet Haber'e açıklamalarda bulunan Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, ilk kafilenin Ankara ve İstanbul'dan Medine'ye uğurlanacağını söyledi.

- Hacı adaylarına Sürre Alayı ile uğurlama yapılacak

Hacı adayları için müftülüklerce uğurlama programları düzenleneceğini belirten Demirhan, İstanbul'dan hareket edecek olan ilk kafilenin bir Osmanlı geleneği olan Sürre Alayı ile uğurlanacağını bildirdi.

- Mekke Yolu Projesi Ankara'da ilk kez uygulanacak

Demirhan, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan otellerine ulaşmalarını sağlayan "Mekke Yolu" projesinin geçen yıl İstanbul'da uygulandığını anımsatarak bu yıl da ilk kez Ankara'da uygulamaya konulacağını aktardı.

- Hacı adaylarına tecrübeli din görevlileri rehberlik edecek

Hac yolculuğunun zor ve meşakkatli olduğunu vurgulayan Demirhan, "Hz. Peygamber (sas) 'Hac meşakkattir, sabır içinde sabırdır.' buyurmaktadır. Bizlerde Başkanlık olarak bu yolculuğu kolaylaştırmak ve hacı adaylarımızın rahatlıkla ibadetlerini yaparak yurda dönmeleri sağlamak için hem yurt içinde hem de kutsal topraklardaki tüm hazırlıklarımızı tamamladık, ekiplerimiz hazır. Hacı adaylarımıza evlerinden çıktığı andan itibaren yurda dönünceye kadar tecrübeli din görevlilerimiz rehberlik ederek hac ibadetlerini yapmada yardımcı olacaktır. Mekke Yolu projesi ile de prosedürler kaldırılarak hacı adaylarının hızlı bir şekilde intikalleri sağlanacak." dedi.

- Hacıların manevi olarak dönüşümü amaçlanıyor

Haccı bir eğitim ve irşat vesilesi olarak gördüklerini belirten Demirhan, "Hacı adaylarımıza yolculuk öncesinde uygulamalı hacca hazırlık eğitimleri gerçekleştiriyoruz.. Yine hac esnasındada çeşitli programlarla irşat ekiplerimiz tarafından haccın manevi kazanımları noktasında eğitimlerimiz devam edecek. Bizler haccı bir irşat vesilesi olarak görüyor ve vatandaşlarımızda hacdan sonra olumlu yönde bir dönüşümü amaçlıyoruz. Bunun içinde hac süresince farklı gruplara ve bireylerin özelliklerine göre hatta sağlık personeli gibi kurum dışı görevlilerimize yönelik alanında uzman hocalarımız tarafından eğitimler gerçekleştirilecektir." ifadelerini kaydetti.

Demirhan, Türkiye'den son hac kafilesinin 10 Haziran Pazartesi günü gideceğini belirterek tüm hacı adaylarına mebrur bir hac temennisinde bulundu.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.