2023 Yılı Hac Kontenjanı Ne Kadar Olacak?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile istişarelerde bulunduklarını belirterek, 2023 hac organizasyonunun Cidde'de netleşeceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.  Ali Erbaş, 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile istişarelerde bulunduklarını belirterek, "2023 hac organizasyonuyla ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık." dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile Beşiktaş'ta bir otelde ortak basın toplantısı düzenleyen Erbaş, iki ülkenin kardeş olduğunu söyledi.

Erbaş, iki ülkenin uzun ve ortak bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, halklar arasındaki sevginin ve muhabbetin herkesin malumu olduğunu anlattı.

Ali-Erbaş-diyanet-haber-hac-2023

Haremeyn-i Şerifeyn ile dünyanın dört bir yanından gelen Rahman'ın misafirlerine hizmet etmenin önemli bir sorumluluk ve şerefli bir görev olduğunu belirten Erbaş, Bakan Tevfik er-Rabia'nın bu görevi büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Erbaş, Suudi bakanlığınca gerçekleştirilen hac ve umre hizmetlerinden büyük bir memnuniyet duyduklarını aktararak, "Bu hizmetlerin her geçen sene daha da iyi bir noktaya geldiğini müşahede ediyoruz. Salgın sonrası gerçekleştirilen 2022 hac organizasyonunda tarafınızdan yürütülen nitelikli hizmetlere yakinen şahit olduğumuzu belirtmek isterim. Teknolojinin imkanlarından da faydalanmak suretiyle hac ve umre ziyaretlerinin huzur, sağlık ve emniyet içinde yapılması için ortaya koyduğunuz çaba, her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.

Hac ve umre organizasyonunun büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğine, organizasyonun görünen ve görünmeyen birçok yönüne, zorluğuna ve çalışma alanının olduğuna dikkati çeken Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye ve kaliteye sahip olduğunu söyledi.

2023 hac organizasyonu Cidde'de netleşecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, değişen şartlar ve gelişen imkanlar neticesinde kendilerini her yıl yenileyip, hacılara ve umrecilere daha iyi bir hizmet verme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada işbirliğimizi her alanda geliştirmek ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretmek için bir araya gelmemiz ve müzakerelerde bulunmamız hayati öneme sahiptir. Bu bakımdan zatıalinizin seçkin bir heyetle ülkemizi ziyaretini son derece önemli ve değerli buluyoruz. Bu anlamlı ziyareti, hac ve umre hizmetleriyle ilgili pek çok konuyu etraflıca müzakere etme ve birikimlerimizi, tecrübelerimizi ve yaklaşımlarımızı paylaşma hususunda bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik. Şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk, 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonuyla ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık."

Erbaş, ülkede hac ve umreye yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, vatandaşların bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için büyük bir gayret içerisinde olduklarını vurguladı.

İslam'ın doğduğu topraklara hac mevsimi dışında yapılan ziyaretlerin de özel bir anlamı ve değeri olduğunun altını çizen Erbaş, Hz. Peygamber'in de "Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler" ve "Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir" şeklinde buyurduğunu aktararak, hac mevsimi dışında da Kabe'yi ziyaret konusunda Hz. Peygamberin müminleri teşvik ettiğini anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak özellikle gençlerin Haremeyn'i ziyaret etmelerini son derece önemsediklerini dile getiren Erbaş, "Çünkü İslam'ın doğduğu toprakları ziyaret etmenin, gençlerin zihin ve gönül dünyalarında önemli yankıları olmaktadır. Dünyanın her yerinden gelen insanlarla aynı amaç ve duygular içinde aynı mekanda buluşmaları, gençlerin kimlik, kişilik ve aidiyet inşasında olumlu etkiler bırakmaktadır. Genç yaşta bu tecrübeye şahit olmaları, onların Allah'a kulluk şuurunu güçlendirdiği gibi Müslümanların evrensel varlığını ifade eden ümmet bilincini de pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Hac ve umre organizasyonuna başvurular

Erbaş, bir basın mensubunun "Dövizin yükselmesi nedeniyle hac ve umre başvurusunda bir azalma oldu mu?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Hiçbir azalma meydana gelmedi. Özellikle umre konusunda çok büyük bir teveccüh var. Hac konusunda da şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayımız ön kayıt yaptırmış durumda. Dolayısıyla yani bu sene diyelim ki 2023 için biz 85 bin kontenjanımızı kurada eğer ayırabilirsek, kura ile seçebilirsek, geride nereden baksanız 2 milyon 170 bin hacı beklemek durumunda kalıyor. Yani şu anda bu kadar bir teveccüh var."

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

HAC NASIL YAPILIR?

Hac Nasıl Yapılır?

HAC VE UMRE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Hac ve Umre Nedir, Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.