2023 Dini Günler

2023 dini gün ve geceler ne zaman? Diyanet işleri Başkanlığı’nın hazırladığı 2023 dini günler takvimini (Hicri takvim 1444 / 45) okurlarımız için derledik. İşte 2023’deki dini günler (mübarek gün ve geceler)...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı 2023 yılı dini günler takvimi...

2023 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

2023 Üç Aylar ne zaman başlıyor?

2023 Üç Aylar; 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023 Regaip Kandili ne zaman?

2023 Regaip Kandili; 26 Ocak 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

2023 Miraç Kandili ne zaman?

2023 Miraç Kandili; 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

2023 Berat Kandili ne zaman?

2023 Berat Kandili; 6 Mart 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

2023 Ramazan başlangıcı; 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak.

2023 Kadir Gecesi ne zaman?

2023 Kadir Gecesi; 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman?

2023 Ramazan Bayramı, 21-22-23 Nisan 2023 günlerinde kutlanacak.

  • Ramazan Bayramı’nın 1. günü: 21 Nisan 2023 Cuma günü,
  • Ramazan Bayramı’nın 2. günü: 22 Nisan 2023 Cumartesi günü,
  • Ramazan Bayramı’nın 3. günü: 23 Nisan 2023 Pazar günü kutlanacak.

2023 Kurban Arefesi / Arefe günü ne zaman?

2023 Kurban arefesi; haftanın ikinci günü, 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geldi.

2023 Kurban Bayramı ne zaman?

2023 Kurban Bayramı; 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 günlerinde kutlanacak.

  • Kurban Bayramı’nın 1. günü: 28 Haziran 2023 Çarşamba günü,
  • Kurban Bayramı’nın 2. günü: 29 Haziran 2023 Perşembe günü,
  • Kurban Bayramı’nın 3. günü: 30 Haziran 2023 Cuma günü,
  • Kurban Bayramı’nın 4. günü: 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü kutlanacak.

2023 Hicri Yılbaşı / 2023 Muharrem ayı ne zaman?

2023 Hicri yılbaşı; 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek.

2023 Aşure Günü ne zaman?

2023 Aşure günü; 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilecek.

2023 Mevlid Kandili ne zaman?

2023 Mevlid Kandili; 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.

DİYANET 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Hicri 1444/45 Dini Günler Takvimi

İslam ve İhsan

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

GÜN VE AY İSİMLERİ NEREDEN GELMİŞTİR?

Gün ve Ay İsimleri Nereden Gelmiştir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • din hocası sınıf hocası istiyordu tesekkurler

    bizde çok güzel beğendim

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.