14 Şubat Sevgililer Günü’nün Gerçek Tarihi

14 Şubat nasıl ortaya çıktı? Sevgililer günü nasıl kutlanmaya başlandı? Rahip Valentine’i ve -haşa- “Tanrı” olarak tanımlanan Juno’yu anma günü yani bizim ülkemizde kutlanan şekliyle 14 Şubat “Sevgililer Günü” hakkında bilmedikleriniz...

14 Şubat’a yani “Sevgililer Günü”ne girdik ama bunu zaten biliyorsunuzdur! Nitekim televizyonlar, reklam panoları, mağazalar, yani kısaca kapitalizmin bütün çarkları bu günü bangır bangır ilan ediyor. 14 Şubat geldi mi birçok kimsede telaş başlar; sevgilime, hanımıma, kız arkadaşıma, nişanlıma (nadiren de olsa beyime, erkek arkadaşıma) “Ne alsam?”, “Acaba bunu beğenir mi?”, “Bu çiçeği beğenir mi?”, “Nerede romantik bir yemek yesek?” ve benzeri sorular dolaşır kafalarda. Mağazalar özel indirimler yaparak büyük gelirler elde eder bugünlerde, insanlarda sevdiklerini mutlu etmeye çalışır.

Sevdiğin bir kimseye güzellikler yapmak ona sevildiğini hissettirmek ve bunu dile getirmek bunlar aslında çok hoş davranışlar. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde “Sevdiğiniz insana sevdiğinizi söyleyiniz” (Ebu Davud, Vitir 26. Ayrıca bk. Nesaî, Sehv 60) buyurmuştur. Lakin bunu 14 Şubat’a veya başka bir tek güne (anneler günü, babalar günü vs.) indirmek ve o günün nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığını bilmeden koyun sürüsü misali başkalarına benzemek için bunları yapmak doğru değil.

Peygamberimiz bu hususla ilgili şu cümleyi sarf etmiştir: “Kim bir millete (kavme) benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebu Davut. Libas.5). Bu sebepten ötürü sizler için kısaca 14 Şubat’ın ortaya çıkış hikâyesini kaleme aldım.

14 ŞUBAT NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Şubat ananesi Roma mitolojisinde -haşa- “baş tanrı” Jüpiter’in kız kardeşi ve eşi olan Juno zamanından beri süregelen bir şeydir. Şubat ayı kuşların çiftleşme mevsiminin başlangıcı olduğundan, evliliğin ve ailenin koruyucusu kabul edilen Juno’ya hürmeten 14 Şubat tarihi tatil günü ilan edilmiş, halk teşekkür babından Juno’ya çiçekler ikram ederdi. Bu günü takip eden 15 Şubat gününde ise 14 Şubat’ın hediyesi olan“Lupercalia Bayramı” başlıyordu. Bu bayram halkın genç nüfusu için büyük bir ehemmiyeti haizdi. Bunun sebebi ise hayatları kesin kanunlar ile sınırlandırılmış olan gençlerin bu günün dışında karşı cins ile hiçbir şekilde bir temas içerisinde olamamasından ötürüdür. Hangi genç kızın hangi genç erkek ile bir çift (partner) oluşturacağı eski bir âdet ile belirleniyordu. Âdet şöyleydi:

Evlenme yaşına gelmiş olan kızlar bir araya gelerek papirüs şeritlerine isimlerini yazar ve bir kavanoza atarlardı, çıplak koşu yarışması yapan erkekler de varış çizgisine geldiklerinde isimlerin yazılı olduğu şeritlerden birer tane çeker ve o günü ismini çektiği kızlarla geçirirlerdi. Eğer çiftler birbirlerine âşık olurlarsa evlenirlerdi ve yuvalarını kurarlardı, birbirlerine ısınamadılarsa veya günümüz evlilik programları tabiriyle “birbirlerinden elektrik alamadılarsa” o zaman ayrılırlar ve nasiplerini bir sonraki sene ararlardı.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Rivayete göre Roma imparatorluğu zamanında Rahip Valentine adında bir zat insanları iyi edermiş ve gelen hastalarını motive etmek için onlara bahçesinde yetiştirdiği çiçeklerden hediye edermiş.

Rahip Valentine zamanında, yani İmparator II. Claudius devrinde, İmparator, savaşacak asker bulamadığından evlenmeyi ve Hıristiyan merasimlere göre nikâh kıymayı yasaklamıştır. Bu yasağa rağmen Rahip Valentine nikâh kıymış ve insanları sevmeye, sevilmeye, evlenmeye teşvik etmiştir. Bunu duyan İmparator II. Claudius bir rivayete göre Rahip Valentine’i sopayla döverek öldürtmüş, bir diğer rivayete göre de derisini ters yüz etmiş ve o şekilde öldürmüştür.

Hıristiyanlar Romalıların âdetini değiştirerek kızların isimleri yerine inancı uğruna ölümü bile göze alan mübarek addettikleri Rahip Valentine’in isimlerini kâğıtlara yazdılar ve bunları halka dağıttılar. Bu sayede Rahip Valentine aynen Santa Claus (Noel Baba) ve benzerleri gibi nam saldı ve aşkın, sevginin ve ailenin koruyucusu kabul edildi. 14 Şubat 270 yılında ölen Rahip Valentine’nin ölüm günü o günden sonra “Sevgililer Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Bir Müslüman olarak bundan sonra 14 Şubat günlerini kutlayıp kutlamamamız gerektiğine siz karar verin şimdi. Benim tavsiyem illa sevdiğinize bir güzellik yapmak istiyorsanız bunu belli günlerde değil bir ömür boyu yapın, yine de karar sizin.

Not: Bu meseleyle ilgili Türkçe hiçbir kaynak bulamadım, yazımı Almanca ve İngilizce kaynaklardan istifade ederek hazırladım. Türkçede bu meseleyle ilgili hiçbir kaynağın bulunmuyor olması çok acayip bir durum.

Kaynak: Nurullah Mısıroğlu, Diriliş Postası (10 Şubat 2016)

İslam ve İhsan

KİM BİR KAVME BENZEMEYE ÇALIŞIRSA, ONLARDANDIR!

Kim Bir Kavme Benzemeye Çalışırsa, Onlardandır!

KADINLAR GÜNÜ DE NEYMİŞ?

Kadınlar Günü De Neymiş?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.