Hikâyeler

Hikâyeler
0

Bursa Ulu Câmiî’nde sırrı ifşâ olduğu için talebesiyle birlikte Bursayı terkeden Allah dostu… Yıldırım Bâyezîd…

Hikâyeler
0

Mezarda doğan bebek, Meyyitzade’nin hikayesi asırlardır kulaktan kulağa anlatılmakta, annesinin mezarı özellikle lohusa hanımlar tarafından ziyaret…

Hikâyeler
0

Fuzûlî, muhabbetullâh ile yoğrulmuş gerçek bir âşıktır. İlâhî güzelliklere karşı fevkalâde hassastır. Çünkü Hak, güzeldir ve…

1 2 3 28