İnfak

İnfak
0

Cömertlik, elde var olanı ondan mahrum olanla paylaşmaktır. Cömertliğin zirvesi ise îsârdır. İslâm kardeşliğini “îsâr”…

İnfak
0

Cenâb-ı Hak, nihâyetsiz lütfunun bir eseri olarak kullarına hayır yapma yollarını kolaylaştırmıştır. Peygamber Efendimiz, Allah’ın…

İnfak
0

Allah Teâlâ, “ebrâr”dan olan kullarını methederken, mallarını ihtiyaç sâhiplerine, güçsüz ve âciz kimselere vermek ve…

İnfak
0

Allâh için infâkın dünyevî fâidesinin, yaşanmış, ibret dolu ve müşahhas bir misâli! İstanbul’da anarşi hâdiselerinin…

İnfak
0

İnfâk etmek, Cenâb-ı Hakk’ın pek çok esmâ-yı hüsnâsının bir tecellîsidir. Bu sebeple infâk etmeyi sevenler…

1 2 3 27