İHLAS VE NİYET İLE İLGİLİ AYETLER

0

Niyet, bir işi Allah rızası için yapmayı kalpten geçirmektir. İhlâs, ise niyet sağlamlığı anlamına gelir. Peki Kur’an-ı Kerim’de gizli ve açık bütün işlerde, sözlerde ve hallerde iyi niyet ve ihlâs nasıl geçiyor?

İhlas ve niyet hakkında ayetler ve tefsiri:

1. “Onlara sadece şu emredilmişti: Bâtıl dinleri bırakarak yalnız Allah’a yönelip ona itaat etsinler, namazı kılsınlar, zekâtı versinler. İşte doğru din budur.” [Beyyine Sûresi (98), 5]

Yahudi ve Hıristiyanlara tıpkı İbrâhim –aleyhisselâm- gibi olmaları, Allaha hiçbir şeyi ortak koşmamaları, ona kayıtsız şartsız boyun eğmeleri, mütevâzi ve saygılı davranmaları emrolunmuştu. Kendilerinden sapık fikirleri bırakmaları, yalnızca Allah’a ibadet edip namaz kılmaları, zekât vermeleri istenmişti. Zaten Allah tarafından gönderilen bütün kitaplarda yazılan budur. Diğer bir ifadeyle söylemek gerekirse ilâhî dinlerde değişmeyen üç esas vardır: Allah’a imân etmek, namaz kılmak ve zekât vermek. Fakat onlar bu emirlere uymadılar. İşte bu sebeple Müslümanların ihlâs, samimiyet ve dürüst bir niyetle Allah’ın buyruklarını yerine getirmeye çalışmaları şarttır. Cenâb-ı Hakk’ın emirlerine uymayan Yahudi ve Hıristiyanlara hiçbir şekilde benzememeleri gerekmektedir.

2. “Kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Allah’a sadece sizin ihlâs ve samimiyetiniz ulaşır.” [Hac Sûresi (22), 37]

Kurbanın akıtılan kandan ve dağıtılan etten ibaret olduğu zannedilir. İnsanlar için durum böyle olabilir. Allah Teâlâ kurbanın ne etine, ne de kanına bakar. Onun için önemli olan, hayvanın sırf Allah rızâsı için kesilmesidir. Kurban edilen hayvan Allah rızâsı için kesilmiyorsa, o kurbanın hiçbir değeri yoktur. Cenâb-ı Hakk’ın değer verdiği, karşılığında mükâfat yazdığı şey insanın ihlâsı, iyi niyeti ve samimiyetidir.

3. “De ki, gönlünüzdeki duyguları saklasanız da, açıklasanız da Allah hepsini bilir.” [Âl-i İmrân Sûresi (3), 29]

Gizlilik veya açıklık insanlar için söz konusudur. Allah Teâlâ insanların gözlerden uzakta gizlice yaptığı şeyleri bildiği gibi, kalblerinden geçen duygu ve düşünceleri de bilir. Allah’a inanan, onun gönderdiği dini benimseyen bir kimse bütün davranışlarını, hatta gönlünden geçen duyguları bile kontrol etmelidir.

Kaynak: Riyâzü’s-sâlihîn, Erkam Yayınları

İHLAS VE NİYET İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ALLAH’I GERÇEKTEN SEVİYOR MUYUZ?

Allah'ı gerçekten seviyor muyuz? Allah'a (c.c) olan sevgimizin derecesi ve gerçekliği ne? Allah'a (c.c) olan sevginizi öğrenmek için soruyu cevaplayın......

Kapat