ETİ YENEN VE YENMEYEN HAYVANLAR

0

Hangi hayvanların eti yenmez? Hangi hayvanların eti yenir? Eti yenen ve yenmeyen hayvanlar nelerdir? İslam’a göre eti helal ve haram olan hayvanlar…

Kur’ân-ı Kerîm’de, yeryüzünde ne varsa hepsinin insan için yaratıldığı (el-Bakara 2/29), göklerde ve yerde bulunan her varlık ve imkânın Allah’tan bir lutuf olmak üzere insanın emrine verildiği (el-Câsiye 45/13), iyi ve temiz şeylerin helâl, pis şeylerin haram kılındığı (el-Mâide 5/5; el-A‘râf 7/157) bildirilir.

Cenâb-ı Allah’ın rahmân sıfatının sonucu olarak dünya hayatında O’nun bu lutfuna mazhar olan bütün insanlık bunlardan kendi amaçları doğrultusunda ve yapılarına  uygun  olarak  yararlanmaktadır.  Hayvanlar  da bu imkânlar demetinin önemli bir parçasını oluşturur. Nitekim insanlar, tarih boyunca hayvanları binek veya yük taşıma aracı olarak kullanmak, gücünden, etinden, sütünden, derisinden, tüylerinden yararlanmak suretiyle hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştırmışlardır. İnsanoğlu bu çeşit faydaları elde etmeye yönelirken, hayvanların neslinin devamını sağlamada olumlu bir rol da üstlenmiş olmaktadır.

ETİ YENEN HAYVANLAR – Eti Helal Olan Hayvanlar

Sığır, manda, koyun, inek, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi, geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır, zebra, güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl, çekirge, balık gibi hayvanların eti helaldir.

ETİ YENMEYEN HAYVANLAR – Eti Helal Olmayan Hayvanlar

Domuz, kurt, aslan, kaplan, pars, maymun, sırtlan, köpek, kedi, şahin, doğan, kartal, akbaba, kuzgun, karga, fare, yılan gibi hayvanlar, akrep, sinek, örümcek gibi hayvanlar fakihlerin büyük çoğunluğu tarafından haram görülmüştür.

Ayrıntılı bilgi için;

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

HELAL NEDİR? – VİDEO

HARAM NEDİR? – VİDEO

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Paylaş.

Yorumlar