BİR İNSANIN İYİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

0

Yeni tanıştığımız veyahut hiç ikili bir münasebetimiz olmayan (vakit geçtirme, yolculuk) bir insan hakkında “İyi bir insandır.” diyebilir miyiz? Peki bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarız?

Bir kimse Hazret-i Ömer’in yanında başka birisini methediyordu. Ondan sitâyişle bahsediyordu. Hazret-i Ömer ona üç tane soru sordu:

  1. Onunla hiç yolculuk yaptın mı?
  2. Ticaret gibi bir alışverişte, içtimâî bir muâmelede bulundun mu?
  3. Ona sabah-akşam komşu oldun mu?

Kişi bu üç suâle de;

«–Hayır!» cevabını verince, Hazret-i Ömer;

«–Kendisinden başka ilâh olmayan Allâh’a yemin ediyorum ki, sen onu tanımıyorsun!» dedi. (Gazâlî, İhyâ, III, 312)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Dergisi, Yıl: 2017 Ay: Kasım Sayı: 153

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
AHKAMI ŞERİYYE NEDİR?

Ahkamı şeriyye: İslâm hukûkunda îtikâd, ibadet, muamelat ve cezalara ait hükümler. Mecelle: Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye veya kısaca Mecelle, 1868-1876 yılları...

Kapat