Yüzakı Dergisinin Temmuz 2020 Sayısı Çıktı

Yüzakı dergisinin 185. sayısı çıktı. Yüzakı dergisinin Temmuz 2020 sayısı “Allah’ın Rahmet ve Gazap Tecellîleri” kapağıyla yayınlandı.

“Allah’ın Rahmet ve Gazap Tecellîleri” başlığıyla çıkan Yüzakı dergisinin 185. sayısı şu şekilde takdim edildi.

Tarihi «talih» zannetmemek lâzım...

Gerçi talih zannedilen her şey de, ilâhî takdirin neticesi. Lâkin sırlı hikmetleri okuyamayan insan; talih, nasip, kısmet diye adlandırıyor.

Toplumların kaderi için ise, «sünnetullah» adı verilen çok daha bâriz sebepler ve neticeler takdir buyurulmuş:

ALLAH’IN RAHMET VE GAZAP TECELLÎLERİ

Bir köy kadar birbirine yakın, haberdar ve irtibatlı hâle gelen küremizde, maalesef gazab tecellîleri için her sebep işlenmekte...  Fazlasıyla...

Mağdurlar ve mazlumların sesli ve sessiz feryatları, aldananların, çılgınların eğlence çığlıkları yüzünden duyulmuyor. Zâlimler türlü türlü... Nefsine zulmeden-ler, hemcinsine zulmedenler, nesline zulmedenler, hepsine zulmedenler...  

Zulüm, gazab tecellîsini çekiyor.

İnfak ise rahmet tecellîsini...

Biz bu küre köyde, kendi hânemizden mes’ûlüz. 15 Temmuz’da -Allâh’ın izniyle- nasıl kendi bahçemizi o global işgal plânından kurtarabildiysek, şimdi de, vata-nımızı gazab tecellîlerinden korumak ve rahmet tecellîlerine nâil eylemek için gayret etmeliyiz.

Bu işin sırrı infak:

Vatan müdafaası ile infak

Vatan için, din için, istiklâlimiz için canımızı, kanımızı infak. Bu şuurda nesilleri yetiştirmeye ömrümüzü, her ânımızı ve imkânımızı seferber edecek derecede infak...

Kur’ân ile infak

Vatanını seven nesilleri Kur’ân ile yetiştirerek infak...

Merhamet ile infak

Kapitalizmin gaddarlığını bizim mahallemizden uzak tutmak için infak...

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali Eşmeli; gazab tecellîlerini çeken ve rahmet tecellîlerine sebep olan hususiyetleri tespitte temel meseleyi ortaya koydu:

Nesillerin yetiştirildiği ölçüler...

Muhterem Osman Nûri Topbaş Hocaefendi; fert ve toplum olarak; «Rahmet Tecellîleri» ve «Gazab Tecellîlerinden Muhafaza» makaleleriyle, asr-ı saâdetten, İslâm tarihinden ve Osmanlı’dan misallerle meseleyi etraflı bir şekilde ortaya koydular.

Yazarlarımız, vatan tasavvurumuzun dînî temellerini tespit ettiler. Toplumun çekirdeği olan ailenin kuruluşunda rahmeti celbedecek öncelikleri îzah ettiler. Garîk-i rahmet olan şahsiyetleri ve merhum talebelerinden misalleri serdettiler.

Sene-i devriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz’un ve aziz şühedâmızın hâtıraları, şiir ve yazılarda tâziz edildi.

Aslî hüviyetine dönüşünü milletçe sabırsızlıkla beklediğimiz Ayasofya da dile gel-di. Özlemini dile getirdi.

Kur’ân’ın fert ve toplum için âbâd edici, şifâ olucu hususları vurgulandı.

Dolu dolu bir sayıyla, huzurlarınızdayız.

Ayrıntılı bilgi yuzaki.com’da.

ALLAH’IN RAHMETİNDEN YARARLANMANIN YOLU

Allah’ın Rahmetinden Yararlanmanın Yolu

ALLAH’IN RAHMETİNİN TECELLİ ETTİGİ KULLAR KİMLERDİR?

Allah’ın Rahmetinin Tecelli Ettiği Kullar  Kimlerdir?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle