Ytb’den Yurt Dışında Türkçe Seferberliği

YTB, yurt dışındaki Türkçe çalışmaları kapsamında Lübnan, Ürdün, Irak, Filistin ve Arnavutluk’taki okullara Türkçe dil eğitimi kitabı, sözlük, akademik Türkçe seti ve eğitim afişi desteği veriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında Türkçe öğreniminin desteklenmesi ve Türkçe çalışmaları bölümlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi için Lübnan, Ürdün, Irak, Filistin ve Arnavutluk’ta Türkçe dil eğitimi kitabı, sözlük, akademik Türkçe seti ve eğitim afişi sağlıyor.

“Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı (ABAP)” kapsamında “Türkoloji ve Türkiye Çalışmaları Bölümlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesini, “Eğitim İşbirliği ve Kapasite Geliştirme Programı (EİKGP)” kapsamında ise “Çift Dilli Eğitim, Müfredat Ve Materyal Çalışmaları” başlıklı projeyi yürüten YTB, 5 ülkede Türkçe eğitim veren okul ya da merkezler ile Türkiyat bölümlerine yönelik faaliyetler yürütüyor.

YTB yetkililerinin verdiği bilgilere göre, projeler kapsamında Irak, Lübnan, Ürdün, Arnavutluk ve Filistin’de yürütülen faaliyet planlarına göre, söz konusu okul ve merkezlere ilişkin durum tespiti çalışmasının yapılacağı, eğitim müfredatının geliştirileceği, kapasite geliştirme destekleri sağlayacağı ve eğitim materyalleri desteği vereceği belirtildi.

YTB’DEN YURT DIŞINDA TÜRKÇE SEFERBERLİĞİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile Türkçe konuşan topluluklara yönelik “hafta sonu okulları” ve çift dilli eğitim planlamaları hakkında da bilgi veren YTB yetkilileri, bu kapsamda Duris, Chaotura, Beyrut, Amman, İrbid, Tiran ve Gazze’de bulunan Türkmen eğitim merkezleri, Türkçe eğitim veren okullar, üniversitelerin Türkoloji bölümleri ile sivil toplum kuruluşlarından ihtiyaç listelerinin alındığını kaydetti.

Buna göre, söz konusu ülkelere A1, B1, B2, C1 seviyelerinde 2 bin 885 Türkçe dil eğitim kitabı, 104 adet sözlük, 17 akademik Türkçe seti ve 21 adet eğitim afişi gönderildiği bildirildi.

Bu kapsamda, gelecekte yapılması öngörülen, Ürdün ve Irak’ı kapsayan ikinci grup dağıtımda da Irak’a 2 bin 525 Türkçe dil eğitimi kitabı, 64 sözlük ve 16 eğitim afişi, Ürdün’deki iki derneğe ise 200 dil eğitimi kitabı, 10 adet sözlük ve 5 eğitim afişi gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Yetkililer, bu kitap dağıtımlarıyla ABAP programı altındaki “Türkçe materyal desteği” başlıklı faaliyetlerin tamamlandığını, 1. ve 2. gruptaki dağıtımlarla birlikte Lübnan, Ürdün, Irak, Filistin ve Arnavutluk’ta 11 şehirdeki 18 dağıtım noktasına toplam 5 bin 610 Türkçe dil eğitimi kitabı, 178 Türkçe sözlük, 17 akademik Türkçe seti ve 42 eğitim afişi desteği sağlandığını vurguladı.

Dağıtılan materyallerden sivil toplum kuruluşlarına gönderilenlerin Türk vatandaşları ve Türkçe konuşan kardeş topluluklara yönelik oluşturulması planlanan hafta sonu okullarında kullanılması planlanlanıyor.

Kaynak: AA

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.