Türk Milleti Peygamberi Aşkla Seviyor

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e, bu milletin gerçekten aşk seviyesinde bir sevdası, hasret seviyesinde bir özlemi var." dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türk milletinin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e gerçekten aşk seviyesinde bir sevdası, hasret seviyesinde ise bir özleminin olduğunu belirterek, "Efendimizi anmak konusunda bu milletin yüreğinde bir yangın var. Bu yangın ve aşk sayesinde bu millet bayrağına sahip çıkıyor." dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Müftüsü Yılmaz, Maltepe Yusuf Ziya Üçüncü Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANMAYA BAŞLANDI

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bugünden itibaren kutlanmaya başladığını söyledi.

Peygamberin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlit Kandili'nin pazartesi akşamı idrak edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, Kur'an'ın ifadesiyle müminlerin gönlünde insanlığın en değerlisi, hatta canlarından daha aziz olandır. Gerçekten Peygamberimizin ümmetinden olma şerefine eren sahabelerin her biri gönül dünyasında canlarını da, imkanlarını da Allah'a adamış insanlardı." diye konuştu.

Osmanlıların da Hz. Peygamber'e büyük bir saygı ve sevgi duyduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı fethetmiş geri dönüyor, Şam'da cuma namazı kılıyor. Cuma namazında hutbenin yeni halifenin adına okunması gerekiyor. Caminin hatibi adını zikrederken 'Hakim-ül Haremeyn-i Şerefeyn' diyor. O koca sultan Yavuz Sultan Selim Han, hemen ayağa kalkıyor ve 'Sus ve hemen sözünü tashih et. Ben 'Hakim-ül Haremeyn-i Şerefeyn' değil olsam olsam 'Hadim-ül Haremeyn-i Şerefeyn'im’ diyor. Yine Osmanlı İstanbul'dan Medine'ye tren götürdüğünde, tren raylarına keçe koyulmuştur ki tren sesi Hz. Peygamberi mezarında rahatsız etmesin."

BU MİLLET BAYRAĞINA SAHİP ÇIKIYOR

Gençlere İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sevdasının aktarılmasının önemine vurgu yapan Yılmaz, "Efendimize bu milletin gerçekten aşk seviyesinde bir sevdası, hasret seviyesinde bir özlemi var. Bu millet, Peygamberi aşkla seviyor. Efendimizi anmak konusunda bu milletin yüreğinde yangın var. Bu yangın ve aşk sayesinde bu millet bayrağına sahip çıkıyor, hilal ile yıldızın Allah ve Hz. Muhammed'in sembolü olduğunu biliyor ve bayrağına sahip çıkıyor. Gençlerimize bu bayrak sevdasını, bayrağın üzerindeki bu sembollerle anlatmalıyız ve değerlerimizi öğretmeliyiz. Bu yüzden sabah namazı buluşmalarında gençlerimizle olmayı önemsiyoruz. Cenabıhak bu birlikteliklerimizi daim kılsın. Çünkü gençlerle büyüklerinin bir arada bulunduğu mekânlardaki ortak duygudaşlıklar, duyguların yeni nesillere aktarımını sağlıyor. Mabedin, ibadetin, secdenin bereketiyle, bu duygular yeni nesillere aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Maltepe Müftüsü Ahmet İnciler ve vatandaşların katıldığı "Gençlerle Buluşma Programı'nda" Kur'an-ı Kerim okundu, tesbihat yapıldı ve dualar edildi. Program, kahvaltı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.