Tebliğde Temsil Hassasiyeti

Altınoluk Dergisi, 371. sayısında "Tebliğde Temsil Hassasiyeti" üst başlığında "Yol Kesici Olmamak" konusunu işliyor.

Müslim. Mü’min. Sâlih. Muhsin. Bunlar, Kur’an’da Müslümana Rabbimizin verdiği sıfatlar.

Her ne kadar bir alem – özel isim haline gelmişler ve geçtiklerinde Müslümanı ifade ediyor olsalar da, aslında bir sıfatı, vasfı beyan etmektedirler.

Müslim, İslam’a inanan insan demekse de, kelime anlamı itibariyle barış, güven, sulh selamet insanı demektir.

Mü’min, iman eden insan anlamına gelmekle birlikte emniyet ve güven veren anlamlarına da gelmektedir.

Sâlih, Müslümanın vasfı sadedinde Kur’an’da yer almaktadır ve iyi işler yapan insan demektir.

Muhsin, hakeza yine Müslümanın vasıflarından, “Allah’ın sevdiği insan” çerçevesinde zikredilen ama ihsan ve iyilik eden, güzel yaşayan, güzellikler içinde olan, güzelliği bir kişilik olarak kuşanan ve onun da ötesinde Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellemin tarif buyurduğu “İhsan” kavramı ile bağlantılı olarak “Allah’ı görüyormuş gibi yaşayan” insan demektir.

İslam dairesine giren insanın meselesi, Hâlik Teâla’nın kişilik çerçevesi olarak bildirdiği vasıfları kendi varlığında taşır hale gelmesidir. Bunu yaparsak “Güzel Müslüman” oluruz ve Rabbimiz bizi sever, Rabbimiz sevince insanlara da sevdirir, tebliğ insanların İslam’a yönelmesini sağlamak ise, ve biz bunun vesilesi olmak istiyor isek, öncelikle Rabbimizin sevdiği ve insanlara sevdireceği insan olmak sorumluluğundayız.

Yalancıktan Müslüman olunca, Rabbimiz bizi sevmeyeceği gibi, başkalarına da sevdirmez. İslam dairesine girip, içinde yol almayınca, kişiliğimizde her gün daha belirgin bir şekilde İslam yansımayınca, aksine, İslamsızlıktan alametler yer alınca, üstelik yara – bere içinde bir kişilik ortaya koyunca... Müslüman olarak satın alınma pahamız da ona göre olacaktır.

İnsanlar bizim üzerimizden değil, ancak bizi aşarak İslam’a gitmek zorunda kalıyorlarsa biz kendimize bakmamız lâzım. İslam’a yol açmak lâzım, yol olmak lâzım... Yol kesmemek lâzım.

Yol kesici olunur mu, Allah korusun, olunur maalesef. Olunuyor maalesef.

İnsanlar “İyi ki size bakarak İslam’ı değerlendirmedim” diyorlarsa, bizde bir şey var demektir. “Allah’a şükür ki sizi tanıdım, beni Allah’ın yolu ile buluşturdunuz” diyorlarsa ne mutlu bize demektir.

İslam’ı yaşamak, her şeyden önce bizim şahsi sorumluluğumuzdur.

Ama İslam’ı yaşamak, bir diğer kademede de, bir başkasının İslam yolunu aydınlatacak bir kandil olabilir.

Ne diyelim, kandil olalım, yolları aydınlatalım, ta ki insanlar, çağın karanlığında yollarını bulabilsinler.

Altınoluk’un bu sayısı, böyle bir hassasiyeti gündeminize taşıyor. Faydalı olmasını niyaz ediyoruz. Sizleri Altınoluk’la başbaşa bırakıyoruz. Allah’a emanet olunuz.

Ayrıntılı Bilgi: www.altinoluk.com.tr

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.